Trein trekken te Leidschendam

16 september 2006

door Dirk Eveleens Maarse

“Trein trekken. Jubileum activiteit van het NVBS-Jongerenforum” stond er aangekondigd in de Agenda van OdR 2006/9. Menig NVBS-lid zal zich hebben afgevraagd wat hij daarbij (of mogelijk zelfs: daarvan) moest denken. Het is in onze eerbiedwaardige vereniging nogal ongebruikelijk om iets te organiseren dat alleen maar als doel heeft samen een gezellige dag te hebben en tussen de bedrijven door iets te doen aan het “stoffige” imago van de 75-jarige, waarbij ook nog een ongewoon kijkje op het spoorwegbedrijf gegeven wordt. En dat was het dus: NSR-loc 1828, een stevig touw en 10 sterke mannen die poogden met behulp van dat touw de loc zo snel mogelijk enkele tientallen meters te verplaatsen, dat alles op de historische grond van het Onderhoudsbedrijf Leidschendam van NedTrain.

Het evenement begon voor een kleine 70 deelnemers en belangstellenden op Den Haag Centraal, waar zij zich rond 10:30 u. verzamelden voor een ritje per gerenoveerd SGM-III stel 2978 (voor de meeste deelnemers een “vla-flip”) via de Nootdorpboog naar het Onderhoudsbedrijf. Een trein die overigens voor een vriendenprijs ter beschikking was gesteld door NS Chartertrains — waarvoor onze dank! — en nodig was omdat Randstad Rail nog niet reed.

Nadat iedereen bij aankomst een veiligheidsvest had ontvangen was er koffie in de kantine. Om 12:00 uur heette NedTrain-manager Robin Turkenburg de aanwezigen welkom door op een tafel te klimmen en iedereen nadrukkelijk op de veiligheidsrisico′s te wijzen. Na enkele huishoudelijke mededelingen gingen de aanwezigen in groepen uit elkaar: drie groepen kregen een rondleiding van ongeveer een uur, de andere twee groepen konden hun krachten tonen, waarbij team A de moeilijke taak had om “een tijd neer te zetten”.

Team B, met de voor ouderen niets zeggende naam “Send / Dont′t send Virtuele Kracht”, was herkenbaar aan speciaal gemaakte hoofdbanden en had zich kennelijk grondig voorbereid, want ondanks een beduidend geringer gemiddeld gewicht maakten ze een snellere tijd. Na elke ronde werd de 1828 door NedTrain rangeerloc 703 naar het startpunt terug getrokken.

De sfeer zat er intussen goed in, geholpen door het prachtige nazomerweer. Door het vlotte verloop van de wedstrijd was er wat tijd over, waardoor als extraatje twee groepjes van 5 deelnemers de kans kregen om een ritje over het emplacement “op de bok” van de 703 mee te maken. Ook waren er, voor wie oplette, proef- of instructieritten op de RandstadRail-lijn te zien.

Intussen waren de meeste rondleidingen beëindigd en kon worden teruggekeerd naar de kantine voor het uitdelen van de door kantinebaas Doornbos gereedgemaakte lunchpakketjes.

Om 14:45 u. werd de wedstrijd hervat voor de resterende teams en vertrokken de eerste twee teams voor de rondleiding. Team C zette opnieuw een scherpere tijd neer, maar Team D, onderbemand door het niet op komen dagen van een paar teamleden, redde het niet. Op tweederde van het parcours viel de loc stil en het lukte niet er opnieuw beweging in te krijgen.

“Trein trekken. Jubileum activiteit van het NVBS-Jongerenforum” stond er aangekondigd in de Agenda van OdR 2006/9. Menig NVBS-lid zal zich hebben afgevraagd wat hij daarbij (of mogelijk zelfs: daarvan) moest denken. Het is in onze eerbiedwaardige vereniging nogal ongebruikelijk om iets te organiseren dat alleen maar als doel heeft samen een gezellige dag te hebben en tussen de bedrijven door iets te doen aan het “stoffige” imago van de 75-jarige, waarbij ook nog een ongewoon kijkje op het spoorwegbedrijf gegeven wordt. En dat was het dus: NSR-loc 1828, een stevig touw en 10 sterke mannen die poogden met behulp van dat touw de loc zo snel mogelijk enkele tientallen meters te verplaatsen, dat alles op de historische grond van het Onderhoudsbedrijf Leidschendam van NedTrain.

Het evenement begon voor een kleine 70 deelnemers en belangstellenden op Den Haag Centraal, waar zij zich rond 10:30 u. verzamelden voor een ritje per gerenoveerd SGM-III stel 2978 (voor de meeste deelnemers een “vla-flip”) via de Nootdorpboog naar het Onderhoudsbedrijf. Een trein die overigens voor een vriendenprijs ter beschikking was gesteld door NS Chartertrains — waarvoor onze dank! — en nodig was omdat Randstad Rail nog niet reed.

Nadat iedereen bij aankomst een veiligheidsvest had ontvangen was er koffie in de kantine. Om 12:00 uur heette NedTrain-manager Robin Turkenburg de aanwezigen welkom door op een tafel te klimmen en iedereen nadrukkelijk op de veiligheidsrisico′s te wijzen. Na enkele huishoudelijke mededelingen gingen de aanwezigen in groepen uit elkaar: drie groepen kregen een rondleiding van ongeveer een uur, de andere twee groepen konden hun krachten tonen, waarbij team A de moeilijke taak had om “een tijd neer te zetten”.

Team B, met de voor ouderen niets zeggende naam “Send / Dont′t send Virtuele Kracht”, was herkenbaar aan speciaal gemaakte hoofdbanden en had zich kennelijk grondig voorbereid, want ondanks een beduidend geringer gemiddeld gewicht maakten ze een snellere tijd. Na elke ronde werd de 1828 door NedTrain rangeerloc 703 naar het startpunt terug getrokken.

De sfeer zat er intussen goed in, geholpen door het prachtige nazomerweer. Door het vlotte verloop van de wedstrijd was er wat tijd over, waardoor als extraatje twee groepjes van 5 deelnemers de kans kregen om een ritje over het emplacement “op de bok” van de 703 mee te maken. Ook waren er, voor wie oplette, proef- of instructieritten op de RandstadRail-lijn te zien.

Intussen waren de meeste rondleidingen beëindigd en kon worden teruggekeerd naar de kantine voor het uitdelen van de door kantinebaas Doornbos gereedgemaakte lunchpakketjes.

Om 14:45 u. werd de wedstrijd hervat voor de resterende teams en vertrokken de eerste twee teams voor de rondleiding. Team C zette opnieuw een scherpere tijd neer, maar Team D, onderbemand door het niet op komen dagen van een paar teamleden, redde het niet. Op tweederde van het parcours viel de loc stil en het lukte niet er opnieuw beweging in te krijgen.

Zo nu en dan werd het festijn gadegeslagen door passerende NedTrain-medewerkers, maar nu meldde zich spontaan een team van sterke mannen uit de werkplaats — een leuke geste die waarschijnlijk door iedereen werd gewaardeerd. Al spoedig ging het gerucht dat deze mensen de laatste twee weken elke ochtend voor de aanvang van de dienst hadden getraind…. Waar of niet waar, hun poging was beduidend sneller dan alles wat tot dan toe was gepresteerd. Het lukte Team E dan ook niet om die tijd te evenaren.

Geheel in de geest van de sportieve en ontspannen sfeer kreeg tenslotte het Team D een herkansing. Aangevuld met enkele omstanders maakten ze een zeer verdienstelijke tijd, maar onvoldoende om NedTrain de eerste plaats te ontnemen.

Na opnieuw twee ritjes met de 703 voor vijf deelnemers was het tijd voor de prijsuitreiking en een borrel. Vice-voorzitter van het NVBS-hoofdbestuur Han de Graaf reikte de beker uit aan NedTrain teamleider Theo van der Biezen. Voor de andere teamleden was er een medaille. Vervolgens bedankte Han in de persoon van manager Robin Turkenburg de NedTrain-organisatie voor hun gastvrijheid en medewerking aan deze dag. Theo van der Biezen die namens NedTrain het aanspreekpunt was geweest bij de voorbereiding en van alles ritselde en regelde, rangeerder Hans Berger die de 703 had bediend en de rondleiders Johan Boon, Albert Goes en Gerard Schut, ontvingen als dank voor hun hulp eveneens de herinneringsmedaille.

Tenslotte complimenteerde de vice-voorzitter de leden van het Jongerenforum die het initiatief tot deze succesvolle wedstrijd hadden genomen en in het bijzonder Albert Koch, die door zijn contacten binnen NS en heel veel uren eigen tijd de dag zo succesvol heeft georganiseerd. Deze dag heeft het Jongerenforum duidelijk op de NVBS-kaart gezet.

Na een gezellig samenzijn met een pilsje, nootjes en bitterballen begaf iedereen zich weer naar de werkplaatshal, waar na het inleveren van de gele vestjes, de 2978 weer naar Den Haag Centraal vertrok.

Dank aan Janny en Huig van de dienst P&R en Paul en Leo van de NVBS Winkel voor hun aanwezigheid, waardoor geïnteresseerden iets meer over de NVBS te weten konden komen. Dank ook aan alle bezoekers, waaronder diverse NVBS-prominenten. Dank tenslotte aan alle deelnemers, zonder wie het allemaal zinloos was geweest……

Ter afsluiting nog een paar cijfertjes: er hadden zich 50 deelnemers ingeschreven, waarvan 24 geen lid van de NVBS. Deze laatste groep bestond (vrijwel) uitsluitend uit jongeren; van de deelnemende NVBS′ers waren er 12 na 1979 geboren.

De tijden van de verschillende teams lagen rond de 1 minuut 10 seconden, de winnende tijd was 43 seconden. De 703 deed er trouwens 27 seconden over om de 1828 terug te brengen.

Al met al kan de NVBS terugkijken op alweer een zeer geslaagd jubileumevenement, waarbij bewezen is dat de NVBS nog net zo jong is als haar oprichters waren, 75 jaar geleden!