Themamiddag Op de Rails

5 oktober 2013

door Raymond Kiès en Bastiaan Luytjes

Op 5 oktober 2013 stond NVBS Centraal in het teken van Op de Rails. Er waren diverse leuke acties rond het maandblad van onze vereniging georganiseerd. De NVBS Winkel bood voor een scherpe prijs oudere jaargangen aan. Veel leden, maar ook niet-leden maakten gebruik van de mogelijkheid voor weinig geld een uniek stuk documentatie in huis te halen. Maar de redactie van Op de Rails had ook één en ander in petto. Er was een presentatie gemaakt die aan de hand van een praktijkvoorbeeld liet zien wat er allemaal bij komt kijken om elke maand het blad te maken. Daarbij werd de redactie ondersteund door de NVBS-afdeling Jongeren. Het verslag van hun excursie naar Keulen werd gebruikt om het productieproces van binnenkomst van de kopij tot het bezorgen door de postbode te laten zien. Ook de drukker van Op de Rails had zijn medewerking verleend door een fotoreportage te maken.

Het corrigeren van teksten, het uitzoeken van foto’s, het opmaken, de vergaderingen en de drukproeven: alle aspecten van het redactiewerk kwamen voorbij. De meeste bezoekers waren onder de indruk wat de kleine ploeg vrijwilligers tot stand brengt. Een veel gehoorde reactie was dan ook: ‘Ik wist niet dat er zoveel bij komt kijken’. Leuk was de interactie met de bezoekers en de aanwezige redactieleden kregen voldoende stof tot nadenken aangereikt. Maar ook maakten talloze enthousiaste lezers hun complimenten. Ook de andere diensten van de NVBS konden zich in belangstelling verheugen. De bibliotheek en de Stichting NVBS Railverzamelingen waren open en verwelkomden talloze bezoekers. Toen ver na sluitingstijd de deur van NVBS Centraal eindelijk op slot ging konden vooral de NVBS Winkel, de redactie van Op de Rails en de NVBS Jongeren terugkijken op een zeer geslaagde middag. Allen waren het erover eens: dit gaan we zeker nog eens doen!