Themamiddag Excursies in NVBS-Centraal

6 november 2014

Wat gaat er aan het organiseren van een reis vooraf? Wat kost het huren van een trein nu eigenlijk? Welke excursies staan er in 2015 op het programma? Deze en andere vragen werden beantwoord op de Themamiddag Excursies die de Stichting NVBS-Excursies op 29 november 2014 in Amersfoort organiseerde.

Circa 60 belangstellenden vonden de weg naar NVBS Centraal, waar SNE-voorzitter Geert Gorissen om half een de aftrap verrichte en zijn bestuursleden aan de aanwezigen voorstelde. Ronald Bokhove vervolgde met een korte terugblik op het ontstaan van de SNE (in 1996 om de NVBS te vrijwaren van risico’s bij calamiteiten), op de karakteristieken van de reisdeelnemers (een dwarsdoorsnede van de NVBS-leden) en ging daarna in op het totstandkoming van een excursie. Dat is in grote mate bureauwerk: van het opvragen van offertes tot het boeken van hotels en het uitpluizen van dienstregelingen. Het bestuur gaat vervolgens akkoord met programma en begroting, waarna de publicatie en inschrijving start. Zijn er meer deelnemers dan verwacht, dan vloeien extra inkomsten altijd terug naar de deelnemers, bijvoorbeeld in de vorm van extra ritten, drankjes of maaltijden.

De wens van veel deelnemers om korter en vaker op pad te gaan met meer comfort en meer vrije tijd heeft de laatste jaren tot nieuwe formules geleid zoals de Flexreis. Klassiekers onder de meerdaagse reizen zijn de Winterreis en het Schönes Wochenende, wellicht dat de spoorwandelreis die status over enige tijd ook krijgt. In het binnenland zijn de Koningsdagrit, de Oliebollenrit en Sporen uit het Verleden terugkerende succesnummers. Het organiseren van spoorexcursies in Nederland is trouwens geen sinecure: plannen moeten ruim van tevoren worden ingediend, improviseren is op de dag zelf nauwelijks nog mogelijk en de veiligheidsrestricties maken uitstappen en fotostops tot een ware uitdaging.

Een eerdere rondgang langs een aantal deelnemers leverde uiteenlopende redebeb op om voor de SNE te kiezen en op 29 november werden er enkele genoemd: excursies buiten de gebaande paden, de gezelligheid is ongeëvenaard, alles is van tevoren al geregeld, iedereen kan zichzelf zijn en mag zichzelf blijven en de reünies zijn net zo leuk als de reizen zelf. Wie zijn wij om dat tegen te spreken?

Na dit kijkje in de keuken werden door Geert, Pleun Benard en Martin Vogelaar de reisplannen voor 2015 gepresenteerd. Het accent ligt zoals wel vaker op de Duitstalige landen met een weekeinde Hamburg, een zomerreis naar Neustadt an der Weinstraße en een Flexreis naar Wenen. De Winterreis voert via oostelijk Duitsland naar Tsjechië en de voorjaarsreis heeft de noordelijke helft van Italië als bestemming. De dagtrips staan nog in de steigers, waarbij een trip met Arriva naar Ostfriesland, spoorzoeken naar de IJzeren Rijn en een fotorit met de Wismarer Railbus bij de MBS hoge ogen gooien.

Tot slot presenteerde Paul Bosman een reisquiz met 21 reisgerelateerde vragen die door de aanwezigen met plezier werd meegespeeld. Winnaar Erik Vogelezang sleepte een vrijkaartje voor de eerstvolgende Koningsdagrit in de wacht en ook Peter van Gerdingen en Frans De Klerk gingen niet met lege handen naar huis.

De themamiddag voorzag in een behoefte, getuige de vele positieve reacties. We hebben ook onbekende gezichten gezien en wie weet leidt dit tot nieuwe aanwas. Dank aan de Dienst Huisvesting van de NVBS die dit mede mogelijk heeft gemaakt.