Presentatie Michiel ten Broek

16 augustus 2008

Na een eerdere jongerenmiddag door onszelf georganiseerd, heeft de Afdeling Jongeren op 11 juni 2008 een reguliere afdelingsbijeenkomst extra onder de aandacht gebracht van de jongeren uit de regio.

Reden hiervoor is dat helaas het bezoeken van deze avonden voor veel leden -zeker de jongeren- nog een onbekende wereld is. Bij een afdelingsbijeenkomst komt een spreker vertellen over een actueel of een historisch onderwerp op spoor- of tramgebied. Onderwerpen variëren van museumlijnen in Groot Brittannië tot de Niederoesterreichsche Waldviertelbahn, trams in Noord-Amerika, een kijkje in de wereld van beveiliging en verkeersleiding tot de dienstregeling van de NS door de jaren heen. Bovendien is er in de pauze tijd om met andere mensen met dezelfde hobby te praten.

Op woensdag 11 juni kwam ‘Bekende Spoorman’ Michiel ten Broek voor de NVBS afdeling Amersfoort vertellen over de sporen in en om Amsterdam. Hiervoor hebben we 70 jonge NVBS-leden in de regio’s Amersfoort en Amsterdam uitgenodigd voor deze avond, met de mededeling dat er ook mensen van hun eigen leeftijd aanwezig zullen zijn.

Uiteindelijk waren we met bijna 30 NVBS’ers aanwezig (waarvan 8 de leeftijd van 30 nog niet hadden bereikt) in het ontspanningsgebouw ‘Railzicht’ om naar het boeiende verhaal van Michiel te luisteren. Niet zelden werd het verhaal van Michiel gestuurd door opmerkingen of vragen vanuit het publiek, ook vanuit de jongerenhoek. Ook in de pauze en na afloop werd er volop gepraat en gedronken met elkaar en met Michiel.

Hopelijk hebben we een aantal jongeren kunnen laten zien dat de NVBS-avonden een interessant en gezellig avondje uit kunnen zijn!