NZH-excursie

7 augustus 2010

door Ronald Bokhove

Is het niet vreemd dat juist tramliefhebbers met veel genoegen een bus bestijgen die veertig jaar geleden heeft bijgedragen aan het verdwijnen van het interlokale net van de NZH? Het gebeurt op de zaterdagen 7 en 28 augustus 2010 tijdens de excursie ‘Sporen uit het verleden 7′.

Vanuit Amsterdam-Noord wordt met de AOT 5 van het NZH-vervoermuseum naar Volendam gereden. Rond Broek in Waterland zien we de overblijfselen van drie trambruggen en in Monnickendam herinnert een aantal rozetten in de gevels van het historische stadje aan betere tijden. Met het vorderen van de dag worden de tastbare herinneringen kleiner, maar wat wil je ook in het westen van Nederland waar de ruimtelijke druk hoog is en in de afgelopen vijftig jaar de aanleg en verbreding van wegen tot kunst is verheven. In het NZH-vervoermuseum in Haarlem kunnen we even op adem komen, voordat we met Bolramer 4842 van het Haags Busmuseum verder rijden. In de Bollenstreek vinden we nog een bruggenhoofd bij Bennebroek en een trambrug bij Oegstgeest, die nog dit jaar het loodje zal leggen. Waar de tram vroeger door de stads- en dorpscentra reed, moeten we er met de bus nu noodgedwongen omheen. Via het centrum van Leiden (ook hier de nodige rozetten) wordt koers gezet naar Den Haag en Scheveningen voor de afsluitende tramrit met Blauwe Tram A327 en bijwagen B37.

Over het weer kunnen we ons beklagen: op 7 augustus wordt het na tweeën niet meer droog en 28 augustus lijkt een herhaling te worden van de eerste excursie, maar na een hoosbui in Monnickendam houdt Pluvius het voor gezien. Geert Titsing en Jan de Wilde dragen enthousiast bij aan de kennisverrijking bij de deelnemers, waarvoor een woord van dank op zijn plaats is. De in totaal 80 deelnemers kunnen terugzien op twee geslaagde excursies en kijken wellicht al uit naar het vervolg in 2011, wanneer we op zoek gaan naar de verdwenen mijnspoorlijnen in Limburg.


Wandelpad op het tracé van de Waterlandse tram bij Broek in Waterland.. Foto: Ronald Bokhove

Eén van de drie brugrestanten ten zuiden van Monnickendam.. Foto: Ronald Bokhove

Wandeling in de straten van Monnickendam op 7 augustus 2010. Foto: Ronald Bokhove

Eén van de overgebleven rozetten in de gevel.. Foto: Ronald Bokhove

NZH-vervoermuseum in Haarlem. Foto: Ronald Bokhove

De twee museumbussen staan op 7 augustus in Haarlem naast elkaar geparkeerd. Foto: Ronald Bokhove

Gevelsteen in de nieuwbouw aan de Tempelierstraat in Haarlem met een verwijzing naar de vroegere middenstand én naar de Blauwe Tram.. Foto: Ronald Bokhove

A327 en B37 staan op 28 augustus aan de eindhalte Strandweg van HTM-lijn 11. Foto: Ronald Bokhove