Nieuwjaarsbijeenkomsten 2013

12 januari 2013

De nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari 2013 in NVBS-Centraal was als vanouds een druk bezocht, geanimeerd gebeuren. Er werden veel handen geschud en er was een overzicht voorgedragen door voorzitter Hans Brouwer. In zijn praatje maakte Hans Brouwer bekend wie de ontwerpwedstrijd voor de nieuwe NVBS-postzegel had gewonnen. De nieuwe zegel toont de 1254, de e-loc die een jaar met het embleem van de vereniging heeft rondgereden. Verder hebben veel leden de winkel, de bibliotheek of een verzameling van SNR bezocht. Een natuurlijk werd er gekeken naar de tentoonstelling over de NZH.

Bijzondere bijeenkomst in Twente

Naast de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie door het hoofdbestuur heeft de afdeling Twente een bijzondere bijeenkomst gehouden ter inluiding van het nieuwe jaar. In een voor een afdelingsbijeenkomst zeer druk bezochte middag op 12 januari 2013 (er waren ongeveer 130 personen aanwezig) heeft deze afdeling met een bijzonder programma aan de weg getimmerd. In het complex waar ook de Twentse Modelspoorweg Club (TMC) is gevestigd was in een theater zaal een mooi filmprogramma door Ton Pruissen te zien, er was een door SNR en de afdeling Twente verzorgde tentoonstelling over railvervoer in en rond Enschede. Verder waren P&R, de winkel en de bibliotheek aanwezig.

De modelbaan van de TMC toont het station van Hengelo, en dat van Delden en Oldenzaal, alle met uitgebreide emplacementen. Onze 1254 (het model uiteraard; hetzelfde model dat ook in Miniworld Rotterdam rijdt) mocht ook op de baan zijn kunsten vertonen en na enig strubbelingen heeft hij er enige tijd rondgereden.

Hoofdmoot van de middag was het filmprogramma van Ton Pruissen, met vooral veel mooie stoom uit Oost-Europese landen uit de tijd dat het ijzeren gordijn Europa nog in tweeën splitste. De uitsmijter van de middag was een bijzondere film met muziek onder de naam ′Deep Purple Steam′. Meestal maakt men een film en zoekt daar passende muziek bij. Deze keer was het omgekeerd, bij een compleet muziekstuk van Jon Lord heeft Ton een film geomponeerd met (zoals van hem te verwachten was) veel stoomscenes. Het moet reusachtig veel werk zijn geweest om bij de muziek steeds qua sfeer en ritme passende scenes te vinden, maar het heeft geresulteerd in een waar kunstwerk.

Hiermee werd een prachtige middag waardig afgesloten, waarmee de afdeling Twente en zijn zeer actieve voorzitter Ronald Boers veel eer hebben ingelegd.


Voorzitter Hans Brouwer aan het woord

Ronald Boers, winnaar van de ontwerpwedstrijd, wordt gefeliciteerd

de tentoonstelling over de NZH

een goed gevulde zaal bij de afdeling Twente

Loc 1254 (met NVBS-embleem) passeert Oldenzaal