Klusdag NVBS-jongeren bij de SHD in Amersfoort

14 augustus 2010

Sleutelen aan een Sik en schuren aan schortplaten van een Plan E-rijtuig. Dat deden ongeveer tien jonge NVBS′ers op zaterdag 14 augustus 2010 bij de SHD (Stichting Historisch Dieselmaterieel) in Amersfoort.

De dag begon met koffie en thee in ′de caravan′. Dit is een voormalige verblijfswagen van Strukton, die nu als kantine gebruikt wordt. Na een kort verhaaltje en een rondleiding door de Herik-loods gingen we in drie groepjes aan de slag. Een groep stortte zich op de schortplaten van de RD 222, een voormalig Plan E-rijtuig. De tweede groep ging de huif en enkele losse onderdelen van Sik 243 schuren, terwijl een derde groepje aan het motorblok en de accubak van de Sik zelf ging sleutelen.

De lunchpauze was geheel in ′SHD-traditie′: er waren pannenkoeken geregeld, die prima smaakten! Daarna werd er verder geklust. Rond vieren waren de de klussen geklaard.

Ondertussen was de SHD-crew begonnen de twee Plan U′s 113 en 121 op te starten. Deze stonden nog op de overgavesporen buiten de hekken na een roestrij-rit de vorige nacht. De stellen moesten omgedraaid worden en dus gingen ze los ′naar binnen′. Met veel plezier hebben we hiernaar kunnen kijken. Een Plan U blijft immers een fraai treinstel.

Aan het eind van de middag werd weer omgekleed, en gingen we zeer tevreden naar huis na een leuke en nuttige klusdag!