Excursie naar Transpoint en de Havenspoorlijn

22 oktober 1999

door Peter Schoeber

Op de vrijdagen 22 en 29 oktober 1999 namen in totaal 80 personen deel aan een tweetal identieke excursies naar het informatiecentrum voor de Betuweroute ‘Transpoint’ en de werkzaamheden voor de verdubbeling van de Havenspoorlijn. In de ochtenduren vond er een zeer leerzame uiteenzetting over het hoe en waarom van de Betuweroute plaats in ‘Transpoint’. Buiten de welhaast traditionele diapresentatie was er een erg mooie en verrassende Multi Media presentatie. Na een uitstekend verzorgde lunch werden er per bus enkele werkplekken bezocht. De deelnemers van 22 oktober konden een blik werpen in de startschacht voor de Botlekspoortunnel terwijl de deelnemers van 29 oktober een rit over de Kijfhoek alsmede een bezoek aan de onderdoorgang voor de HSL konden meemaken. Beide groepen hebben de voltooide Dintelhavenspoorbrug kunnen bewonderen evenals het in aanleg zijnde Rail Service Centrum op de Maasvlakte. Voor de beide groepen eindigde de excursie iets na vieren op station Rotterdam Lombardijen.