Excursie naar Antwerpen-Centraal

15 maart 2007

door Jan Haasdijk

Op 15 maart 2007 zijn wij met 38 leden naar de ‘Spoorwegkathedraal’ in Antwerpen geweest. Het was de laatste dag dat het nog mogelijk was tijdens de zeer ingrijpende verbouwing die daar plaatsvindt, op diverse plaatsen te worden rondgeleid. Wanneer u dit leest, rijden de treinen al op het niveau –2, waar twee kopsporen en twee doorgaande sporen aanwezig zijn. Samen met het niveau -1, waar vier kopsporen worden aangelegd, die eind 2007 in gebruik zullen worden genomen, en de al weer geruime tijd in gebruik zijnde zes kopsporen op niveau +1 heeft Antwerpen-Centraal straks in totaal veertien perronsporen waarvan twaalf kopsporen, waarop twee treinen behandeld kunnen worden. In totaal kunnen dus zesentwintig treinen binnengenomen worden, in tegenstelling van de tien treinen in de oude situatie.

Deze excursie was de laatste van een serie die begonnen is in december 2001. In die periode hebben wij de aanpassingen van het station in al zijn fases, tot aan de huidige fase, kunnen volgen. De excursies werden namens SNE georganiseerd en begeleid door Theo Ross en de toelichting ter plekke werd op uiterst plezierige wijze gegeven door de heer Stan Wagemans van Infrabel. Wij zijn beide heren veel dank verschuldigd.