Excursie kusttram België

5 juni 1999

door Theo Ross en Paul Bosman

Volgens beproefd recept werd op zaterdag 5 juni 1999 met een tweetal touringcars naar Knokke gereisd, alwaar we werden opgewacht door onze Belgische gastheren. Voor ons stond gereed het pas gerestaureerde Standaardstel van de vroegere buurtspoorwegen.Met het bekende tweetonige hoornsignaal vertrok de tram om 12.00 uur richting Oostende. Helaas was het aantal deelnemers beperkt gebleven tot 66, zodat één bijwagen voldoende was. Met het weer zat het niet echt mee, zodat een aantal fotostops tijdens enorme stortbuien plaats had. Aan het recentelijk geheel vernieuwde tramstation van Oostende werd van tram gewisseld; de reis werd voortgezet met mw 6102, die indertijd bij het indienststellen van de gelede trams al direct als dubbelgeleed exemplaar was afgeleverd. Deze tram was oorspronkelijk bedoeld voor het Henegouwse net en om die reden dan ook als tweerichtingwagen uitgevoerd, in tegenstelling tot de overige trams van de Kustlijn. Ook tijdens de rit langs Westende en Nieuwpoort richting Adinkerke waren een aantal fotostops gepland, die gelukkig in zonniger omstandigheden konden worden benut. Uiteraard werd op de nieuwe baan van De Panne naar Adinkerke nog een aantal malen halt gehouden; via een grote lus en een nieuw depot passerend, bereikten we in de loop van de middag het nieuwe eindpunt, waar cross platform overstap op de trein bestaat.

Onze overstap verliep via een – zeer gewaardeerde – caféstop, waarna onze bussen ons naar Gent brachten. Ons Belgische lid Luc Koenot, die ook deze keer weer een zeer gewaardeerde intermediaire rol had gespeeld, kon ons in de stelplaats Gentbrugge de zojuist afgeleverde nieuwe lagevloertram tonen (overigens gebouwd voor het Antwerpse net). In het restaurant van het station Gent-Sint Pieters werd ons tenslotte een uitstekend diner geserveerd. De logistiek verliep buitengewoon vlot, niet in de laatste plaats omdat de reisleiding zo verstandig was geweest het geheel inclusief drank in de aanbieding te doen.

We kunnen terugzien op een leuke, ouderwetse tramexcursie!