Excursie infrastructuur Randstadrail en Rotterdam Centraal

14 mei 2009

door Pleun Benard

Op 14 mei 2009 verzamelden zich 38 deelnemers in de expositieruimte van het voorlichtingscentrum Rotterdam Centraal aan het Weena in Rotterdam. Doel was kennis te nemen van de voortgang van de omvangrijke bouwwerkzaamheden die plaats vinden rond het station en de aansluiting van Randstadrail aan het Rotterdamse metronet aldaar. Na de ontvangst in het voorlichtingscentrum met koffie en thee begaf het gezelschap zich naar de filmzaal voor een videopresentatie over de aanleg van de boortunnel vanaf de Kleiweg, nabij de werkplaats van de RET, naar het metrostation bij het Centraal station en de werkzaamheden voor de OV-terminal die onder en op het Stationsplein verrijst.

Na een korte inleiding door de ons toegewezen presentatrice was het tijd voor de videopresentatie. De bediening daarvan gaf aanvankelijk wat problemen. Eenmaal van start kon een goede indruk worden verkregen van de projecten boortunnel en OV-terminal. De daarna geboden gelegenheid tot vragen stellen was, voor de in details geïnteresseerde deelnemers, een teleurstelling. Hoewel het voorlichtingscentrum ruim tevoren op de hoogte was gesteld van het feit dat er een groep spoorwegliefhebbers zou komen die heel veel zouden kunnen vragen, was het antwoord op een groot deel van de vragen, door onervarenheid van de presentatrice, onbevredigend.

Tot slot was er een rondleiding langs het bouwterrein. Velen hadden graag een kijkje willen nemen in de tunnel en zojuist tot stand gekomen aansluiting aan het nieuwe deel van het metrostation, maar dat was om veiligheidsredenen jammer genoeg niet mogelijk. Hetzelfde gold voor het in de afbouwfase verkerende station Blijdorp op de Statenweg. Helaas is dit een aspect wat steeds vaker een rol speelt bij het bezoeken van bouwwerken. De opvatting dat dergelijk bezoeken de voortgang van het werk hinderen, draagt bij aan een beslissing om tijdens werkuren geen bezoekers op bouwplaatsen toe te laten. Daarnaast is ongetwijfeld ook het aspect van aansprakelijkheidsclaims in het geval er onverhoopt een ongeval zou plaats vinden, van invloed.

Een stuk informatie rijker maar toch niet geheel voldaan keerde het gezelschap vervolgens huiswaarts.