Excursie HSL-Zuid

7 februari 2002

door Jan Haasdijk

Op 7 februari 2002 om circa 10 uur vertrok de bus met veertig NVBS-ers vanaf het station Leiden Centraal voor een bezoek aan het voorlichtingscentrum van de HSL-Zuid in de Bospolder nabij Hoogmade.

De HSL-Zuid is een project van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en betreft de aanleg van de Hoge Snelheids Lijn van Hoofddorp tot bij Hazeldonk aan de Belgische grens. Namens dit Ministerie verzorgde de heer Fred Beijerling de voorlichting. Het eerste deel van het interessante programma bestond uit een film waarin met behulp van animaties het gehele traject met al zijn kunstwerken in beeld werd gebracht.

Dit werd gevolgd door een uiteenzetting vanaf de voorgeschiedenis vanaf 1961 toen in Japan de Shinkansen is gaan rijden, tot aan het jaar 2006 waarin de HSL-Zuid in bedrijf moet zijn. Er werd aandacht gegeven aan voordelen met betrekking tot kortere reistijden, maar ook aan technische zaken als beveiliging, bovenleidingspanning etc.

Ter afsluiting van dit deel volgde nog een film van het Ministerie over de bouw zelve. Hierin kwam onder meer de reusachtige tunnelboormachine benodigd voor de tunnel onder ‘het Groene Hart’ in beeld. De doorsnede van de boorkop is 14,87 (!) meter. In de pauze, waarin bleek dat de koffieautomaat nog in een conventioneel tempo werkte, was er onder meer gelegenheid om een schaalmodel van de boormachine te bekijken.

Het tweede deel werd namens de aannemerscombinatie verzorgd door Mevrouw Ada Haasnoot. Zij ging eerst in op het begrip ‘design en construct’, hetgeen inhoudt dat de aannemerscombinatie binnen zekere aangegeven grenzen de vrijheid heeft de bouw op onderdelen nader uit te werken, maar dat die ook de verplichting heeft om het gehele project, vanaf Hoofddorp tot aan de ingangschacht van de genoemde tunnel, inclusief ruime onderhoudstermijnen en inclusief zaken als verlegging van de A-4, op te leveren voor EUR 337 mln. (NLG 742 mln.).

De aannemer heeft zijn eigen controleprocessen op de bouw, maar het Ministerie ziet continue toe op de kwaliteit van de door de aannemer gebezigde controleprocessen. Tenslotte werd schematisch in beeld gebracht hoe de bouw van een tunnel volgens de natte bouwmethode in zijn werk gaat startend met het slaan van de eerste damwand en eindigend met het afdekken van de tunnelbuis.

Na uitreiking van lunchpakketten werd het tweede deel vervolgd met een busrit langs het traject waarin de plaats bezocht werd waar de A-4 wordt verdiept opdat de HSL (nagenoeg) gelijkvloers daarover kan worden geleid, alsmede het punt waar het ringvaartaquaduct in aanleg is. Jammer is dat wij, op last van de Arbeidsinspectie, de bus op de bouwplaats niet mochten verlaten, maar vanuit de bus kon toch veel van het vertelde goed worden bekeken. De excursie werd hierdoor wel eerder afgesloten dan voorzien. Om ca 13.45 werden wij weer bij station Leiden Centraal afgezet.

Een woord van dank aan de nestor van het excursiebureau, te weten Theo Ross, en aan de beide inleiders is hier beslist op zijn plaats. Het was gewoon een leuke interessante excursie.