Excursie HSL-traject Barendrecht – Moerdijkbrug

28 mei 2003

door Theo Ross

Woensdag 28 mei 2003 vertrok om circa 13 uur een bus met acht en dertig NVBS-ers vanaf Station Dordrecht richting Oude Maas bezuiden Barendrecht om het derde deel van de HSL-werken te bezoeken. De bus bracht de groep door de buitenwijken van Zwijndrecht naar het HSL-informatiecentrum aan de Oude Maas. Na een vluchtige rondgang door het informatiecentrum, onder het genot van een kop koffie of thee, werd de groep uitgenodigd zich te verzamelen in de diaruimte. Aan de hand van lichtbeelden werd de groep geïnformeerd over de grote kunstwerken die in het te bezoeken traject werden gebouwd. Een tunnel onder de Oude Maas, een tunnel onder de Dordtse Kil en een brug over de Moerdijk. In een sneltreinvaart werd uitgelegd waarom gekozen was voor afzinktunnels in plaats van geboorde tunnels. Men durfde het met de slappe ondergrond niet aan om met een boortunnel beide rivieren te ondertunnelen. Het was wel technisch mogelijk, maar men moest dan erg diep gaan. Zo diep dat de helling naar de brug over het Hollands Diep te steil werd voor de treinen. Dan zou ook dat water ondertunneld moeten worden. Het kostenplaatje kwam dan wel erg negatief uit ten opzichte van het nu gekozen systeem: korte tunnels, veel bovengronds spoor en een brug. Bovendien was het tunnelbouwdok nog aanwezig waar onder meer de elementen van de Beneluxtunnel waren gebouwd. Hoe de elementen in het dok werden gebouwd en ter plekke zouden worden afgezonken werd met tekeningen via de projector aanschouwelijk gemaakt.

Daarna werd de groep voorzien van helmen, laarzen en groengele jassen en gingen we met onze bus richting Moerdijk. Via de Dordtse Straatweg richting Willemstad reden we naar het Zuiden langs de Dordtse Kil, waar je aan de overkant de werken van de HSL kon zien van het traject Oude Maas – Dordtse Kil. Via een brug ging het over de A16, die daar een omlegging vertoonde. Het verkeer reed nu over de reeds aangelegde tunnel en men was nu bezig de tunnel aan te leggen op de oorspronkelijke plaats van d A16. Op de bouwplaats werd de groep opgevangen door enige mensen van de aannemer en werd in drie groepen de verschillend werken bekeken als: het uitgraven van het tunneltracé, het open gedeelte van de toerit naar de riviertunnel en de tunnel onder de omgelegde A16. De groepen mochten zelfs afdalen naar de tunnelvloer en bezochten de reeds afgebouwde tunneldelen. Wat vooral opviel was de grote hoogte. Dat scheen verband te houden met het te gebruiken 25k volt voeding van de treinen. Met de bus werd over het bouwterrein gereden tot aan de oever van het Hollands Diep. Daar werd de bouw van de betonnen aanbruggen bekeken en de bouw van de stalen rivierbrug, die tengevolge van een ongeluk nog niet volgens de planning de noordoever had bereikt. Aan de zuidoever was het onfortuinlijke brugdeel geparkeerd voor reparatie van de schade.

Daarna ging het weer met de bus naar het informatiecentrum, waar de laarzen etc. werden ingeruild voor ons eigen schoeisel en reed de bus het gezelschap weer terug naar het station Dordrecht, waar we tegen vijf uur aankwamen. Bij het afscheid nemen bleek dat de deelnemers genoten hadden van het geboden programma.