Excursie Hanzelijn

21 november 2008

door Ronald Bokhove

Onder slechte weersomstandigheden vond de infra-excursie plaats naar de Hanzelijn, waarover eind 2012 de eerste treinen van Lelystad naar Zwolle rijden. De veertig deelnemers moesten op 21 november 2008 nog met de bus. Omdat de bomen pas ’s middags op het spoor vielen, wist vrijwel iedereen startpunt Lelystad tijdig te bereiken. Terwijl een gure noordwester en striemende regenbuien de polder teisterden was achter de beslagen ramen vaag het tracé zichtbaar. De lijn kent geen gelijkvloerse kruisingen en telt 88 kunstwerken. In Dronten is een enkele onderdoorgang al in ruwbouw gereed, terwijl het meer westelijk – waar het spoor op maaiveldniveau komt te liggen – op een enkele plaats nog gissen is naar de lijnvoering.

Bij het Drontermeer kwam de zon even door en konden we vaststellen dat de bouw van de tunnel, die het nieuwe met het oude land verbindt al flink vordert. Twee dagen voor ons bezoek zijn beide kopwanden doorgebroken en is een open verbinding tot stand gekomen. In het informatiepunt bij Kampen zorgde ProRail met een lunch, filmmateriaal en een lezing voor een aangenaam verblijf. Vooral de animatie waarmee een virtuele reis kon worden gemaakt, viel in de smaak. De projectvoorlichter verzekerde dat de bouw op schema lag en kenners zagen met de aanleg van een hogere, slechts tweesporige IJsselbrug een nieuw knelpunt in het spoornet ontstaan.

De Hanzelijn kruist bij Kampen de bypass van de IJssel, bedoeld om rivierwater versneld af te voeren naar het IJsselmeer. Hoewel het definitieve besluit over de afsnijding nog genomen moet worden is al begonnen met het slaan van heipalen om de spoorbaan hier met een viaduct overheen te leiden. Zoals bij veel nieuwbouwprojecten wordt ook bij de Hanzelijn infrastructuur gebundeld: bij Swifterbant wordt een doorgaande weg naast het spoor aangelegd en de treinen rijden straks tussen Kampen en Hattemerbroek negen kilometer langs de N50. De bustocht bracht ons tot slot naar de IJsselbrug bij Hattem, waar het winterseizoen met een sneeuwjacht werd ingeluid.

De reis was overtekend, dus we gaan dit allemaal nog eens overdoen. Een woord van dank gaat uit naar Joost Mulder van ProRail voor het welslagen van deze excursie.