Zondag 29 december 2019: ruil- en verkoopbeurs

15 december 2019

Zondag 29 december 2019 is er in NVBS Centraal van 12.00 tot 15.00 uur een ruil- en verkoopbeurs door en voor leden van de NVBS. De beurs is bedoeld voor spoor- en tramcuriosa. Je moet hierbij denken aan trein- en trambordjes, vervoersbewijzen, uniformknopen, affiches, petten en modelspoorartikelen.

Het is geen boekenbeurs. Boeken zijn niet verboden, maar het aantal moet per standhouder beperkt blijven tot maximaal 5 boeken en/of 10 dvd’s. Voor tijdschriften wordt ook enige terughoudendheid gevraagd opdat niet alleen papieren zaken worden aangeboden.

Een aanmelder krijgt een eigen tafel die hij eventueel met een ander lid kan delen. De ruimte laat circa 12 tafels toe. Er is dus een maximum aan het aantal deelnemers. Bij aanmelding is een globale opgave nodig van wat je wil ruilen of verkopen, en de herkomst van curiosa moet bekend zijn.

Opgeven als standhouder of nadere informatie vragen kan tot en met 23 december 2019 bij Karel Hoorn, karelhoorn@versatel.nl. Zonder opgave (en bevestiging) kan geen tafel verstrekt worden. Er zijn geen kosten aan een tafel verbonden. Standhouders kunnen vanaf 11.40 uur inrichten. Na 15.30 uur moet de ruimte weer zo zijn als je die hebt aangetroffen. Niet verkochte zaken mogen niet worden achtergelaten.

De beurs is voor leden vrij toegankelijk. De winkel en bibliotheek zijn op deze zondag open van 12.00 tot 16.00 uur.