SNR zoekt secretaris

29 april 2020

Deze vacature is inmiddels vervuld.

Binnen de NVBS hebben de spoor- en tramliefhebbers zich verenigd; zij vinden doorgaans “het buitengebeuren” de aardigste tijdsbesteding. En veelal: het in beeld en documentatie vastleggen daarvan. Elk jaar weer ziet de NVBS de vaak mooie resultaten daarvan.

In het behoud en in het ordenen van die grote oogst speelt de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) een cruciale rol. En de SNR heeft dus NVBS’ers nodig die het leuk vinden om te zorgen voor bewaren, ordenen en voor mede-NVBS’ers toegankelijk maken van die oogst.

Gelukkig: er zijn al een kleine 60 vrijwilligers die hieraan, ieder voor een deel, met groot plezier bijdragen. Toch: af en toe vertrekken er vrijwilligers, en moet hun “vacature” opgevuld worden.

Op korte termijn wordt een secretaris van de SNR gevraagd omdat de zittingstermijn van de zittende secretaris verstreken is (statutair is een derde termijn niet mogelijk).

Het kan niet anders of binnen de diverse populatie van 4500 NVBS-leden bevinden zich kandidaten of geïnteresseerden voor deze functie. Voor hen zijn er functieomschrijvingen (een A4) beschikbaar, op te vragen bij SNR-voorzitter Sjef Janssen via 06-30793443 of jal.janssen@freeler.nl. Sjef beantwoordt graag alle vragen.