Vacatures bij de SNR

25 juli 2019

Binnen de NVBS hebben de spoor- en tramliefhebbers zich verenigd; zij vinden doorgaans “het buitengebeuren” de aardigste tijdsbesteding. En veelal: het in beeld en documentatie vastleggen daarvan. Elk jaar weer ziet de NVBS de vaak mooie resultaten daarvan.

In het behoud en in het ordenen van die grote oogst speelt de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) een cruciale rol. En de SNR heeft dus NVBS’ers nodig die het leuk vinden om te zorgen voor bewaren, ordenen en voor mede-NVBS’ers toegankelijk maken van die oogst.

Gelukkig: er zijn al een kleine 60 vrijwilligers die hieraan, ieder voor een deel, met groot plezier bijdragen. Toch: af en toe vertrekken er vrijwilligers, en moet hun “vacature” opgevuld worden.

Op korte termijn zijn nodig:

  • een secretaris van de Stichting
  • een coördinator digitalisering, tevens bestuurslid van de Stichting (inmiddels vervuld)

Het gaat om – voor een groot deel vanuit huis te verrichten – taken die mede vormgeven aan het leven en de groei en bloei van “moeder” NVBS. Taken die, opgeteld en gemiddeld, een dag per week van je vergen. Werk ten dienste van de liefhebberij.

Het kan niet anders of binnen de diverse populatie van 4500 NVBS-leden bevinden zich kandidaten/geïnteresseerden voor deze functies. Voor hen zijn er functieomschrijvingen (een A4) beschikbaar, op te vragen bij SNR-voorzitter Sjef Janssen via 06-30793443 of jal.janssen@freeler.nl. Sjef beantwoordt graag alle vragen.