Hoofdbestuur zoekt penningmeester

6 mei 2019

Het Hoofdbestuur van de NVBS is vanwege het vertrek van onze penningmeester op zoek naar vervanging! Ben jij diegene die we zoeken om onze ambities mee te verwezenlijken?

Het Hoofdbestuur wil graag op korte termijn in contact komen met geïnteresseerden voor de rol van penningmeester in het Hoofdbestuur.

De penningmeester is lid van het Hoofdbestuur en is daarmee in de gelegenheid om in een collegiaal bestuur mee vorm te geven aan de goede gang van zaken en ontwikkeling van de NVBS op korte en lange termijn. De penningmeester is specifiek verantwoordelijk voor de  betalingen van de vereniging, de inning van contributies, het verzorgen van de financiële administratie van de vereniging en voor de verslaglegging daarvan voor de algemene ledenvergadering. Bovendien is de penningmeester samen met de ledenadministrateur verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

De penningmeester heeft op verschillende plaatsen in de organisatie regelmatige contacten, die een aantrekkelijk aspect van deze functie vormen.

Competenties

Bestuursleden beschikken bij voorkeur over de volgende competenties:

  • bestuurlijke ervaring;
  • beschouwend en beleidsmatig, maar ook praktisch kunnen denken en handelen;
  • gevoel voor de mogelijkheden maar ook de beperkingen die een organisatie die uit vrijwilligers bestaat met zich meebrengt;
  • kennis van en affiniteit met de NVBS-organisatie;
  • vermogen om in teamverband te kunnen samenwerken;
  • goede communicatieve eigenschappen;
  • flexibiliteit;
  • in aanvulling hierop geldt voor de penningmeester kennis van en ervaring met administratieve systemen van verenigingen, alsmede van systemen voor ledenadministratie.

Tijdsbeslag

Hoeveel tijd het bestuurswerk kost hangt natuurlijk af van jouw inzet, maar reken op gemiddeld minstens een halve dag per week. Eenmaal per maand vindt een bestuursvergadering in Amersfoort plaats.

Reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen worden vergoed.

Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd. Voorafgaand aan de benoeming is een inwerkperiode als aspirant-bestuurslid gepland. De zittingstermijn is in principe vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens vier jaar.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het hoofdbestuur via een e-mail naar secretariaat@nvbs.com. Wil je direct je interesse kenbaar maken, stuur ons dan ook je cv en een korte motivatie.