Schade aan treinstel 766

7 juni 2019

Hondekop 766 is de komende periode niet inzetbaar

Op zondag 19 mei 2019 is er tijdens een leeg-materieelrit schade ontstaan aan de onderzijde van treinstel 766 van Stichting Hondekop, met name aan de wielen. Die schade blijkt in ieder geval zodanig te zijn, dat reparatie ervan noodzakelijk is, voordat het treinstel weer inzetbaar is.

Na een eerste schouw van de trein door technici van de Stichting is gebleken dat herstel een verder uitgewerkt plan vraagt. De individuele schades zijn niet bijzonder ernstig, maar de samenhang ervan maakt herstel complexer en daardoor tijdrovender dan oorspronkelijk gehoopt en gedacht. Daarbij komt nog dat verschillende slijtdelen van de trein zijn aangetast. Dit vraagt om een extra vaststelling in hoeverre de slijtdelen binnen de daarvoor geldende normen en marges blijven na het herstel.

Het opstellen van dat uitgewerkte plan vergt tijd, net zoals de extra beoordeling van de slijtdelen. Pas als beide klaar zijn, kunnen we een termijn aangeven waarop de 766 weer inzetbaar zal zijn. Het bestuur gaat er vooralsnog van uit dat ons treinstel in 2019 niet meer inzetbaar zal zijn.

Graag willen we onze donateurs en geïnteresseerden de komende periode zonder 766 aan ons gebonden houden. Daarom hebben we met enkele materieeleigenaren contact over het beschikbaar krijgen van vervangend materieel. Houd voor verdere berichten onze site www.mat54.nl in de gaten.

Bron: persbericht Stichting Hondekop

Treinstel 766 bij Dordrecht Zuid, 19 mei 2019. Foto: André Pronk, Stichting Hondekop.