Photoshoppers gezocht

24 juni 2020

Wij zoeken enthousiaste NVBS’ers met gevoel voor mooie beelden

De werkgroep digitalisering van de SNR (Stichting NVBS Railverzamelingen) werkt al enkele jaren aan de opbouw van een beeldbank. In die beeldbank kunnen huidige en toekomstige NVBS’ers zoeken en kijken naar foto’s en dia’s die andere leden in het verleden maakten. Zo worden beelden uit het verleden veilig bewaard voor de toekomst.

In 2020 is digitale fotografie de normaalste zaak van de wereld. Maar in een niet zo ver verleden werden foto’s en dia’s op een andere manier gemaakt. Zo hebben we in onze archieven veel afgedrukte foto’s, maar ook negatieven en dia’s. Vaak gemaakt door enthousiaste NVBS-leden over tal van onderwerpen rond treinen en trams. Soms ook beelden uit andere bronnen. Kwetsbaar materiaal is dat. Ook niet zo eenvoudig te bekijken.

Daarom zijn we onze collecties aan het digitaliseren. Dat gaat in een aantal stappen. Eerst wordt het oorspronkelijke materiaal voorzichtig gescand. In de tweede fase worden de ruwe scanbeelden opgepoetst om er een zo mooi en duidelijk mogelijk beeld van te maken. In vaktaal: photoshoppen. De volgende stap is het meta-dateren: duidelijk beschrijven wat er te zien is, door wie het beeld gemaakt is, op welke datum enzovoort. Na een laatste kwaliteitscontrole worden de beelden opgenomen in de NVBS-beeldbank, en kunnen de leden die op zoek zijn naar informatie die gericht vinden.

We zijn hiermee al een aantal jaren bezig, en inmiddels zijn meer dan 100.000 afbeeldingen in de beeldbank te vinden. Maar daarmee is het werk nog lang niet af. Er zijn heel wat collecties die wachten om aangepakt te worden. En de SNR verwerft ook regelmatig nieuwe verzamelingen.

Daarom is de werkgroep digitalisering op zoek naar leden met gevoel voor mooie beelden, om in het team photoshoppers te werken aan het zo toonbaar mogelijk maken van gescande beelden. Dat vraagt om mensen die niet alleen om kunnen gaan met software voor beeldverwerking, maar ook gevoel hebben voor een mooi beeld. En die aan de slag gaan met het rechtzetten van het beeld, het repareren van krasjes en andere beschadigingen, het verbeteren van kleur, helderheid en contrast. Werk dat tijd en geduld vraagt om tot een goed resultaat te komen.

Wij zijn op zoek naar een of twee enthousiaste leden, die hier hun tijd en energie aan kunnen en willen besteden. Dat kan eenvoudig vanuit eigen huis, wat in deze tijd beslist een voordeel is. Vereist is een goede pc met HD-scherm. Ook een recente versie van Adobe Photoshop Elements is nodig. De werkgroep digitalisering beschikt over een apparaatje (Spyder) om het beeldscherm te kalibreren.

Lijkt het u wel mooi werk, heeft u voldoende tijd ter beschikking en wilt u er meer van weten, neem dan contact op met René Jongerius.

Lees meer over het werk van de SNR