Op de Rails – december 2019

13 december 2019

Op 13 december 2019 verscheen het decembernummer (87e jaargang) van Op de Rails. Uit de inhoud:

  • 65 jaar geleden: de NS in 1954 – door Peter van der Vlist
  • NS-150, een jubileum om niet te vergeten (deel 7 van de serie 180 jaar spoorwegen in Nederland) – door Remmo Statius Muller
  • De wereldwijde inzet van de PCC-car – door Ciril van Hattum

Verder zoals altijd veel nieuws over tram en spoor in binnen- en buitenland, en natuurlijk over de NVBS zelf.

Onverhoopte problemen met de verzending graag melden aan ledenadministratie@nvbs.com

Lees meer over Op de Rails