NVBS Actueel – mei 2021

28 mei 2021

Op 28 mei 2021 verscheen het meinummer van onze nieuwsbrief NVBS Actueel.

Frits van Buren beschrijft een aantal incidenten met op drift geraakte treinen en ander spoormaterieel. In deel 4 van deze serie komen enige ongevallen uit Groot-Brittannië en Australië aan de orde.

Paul van Baarle bezocht op 28 en 29 juni 2019 het nationale trammuseum van Denemarken. In een tweedelige serie besteedt hij daar aandacht aan. Deze maand deel 1, waarin het museumterrein en het metersporige traject aan de orde komen.

Verder zoals gebruikelijk tips over activiteiten van de NVBS en over interes­sante boeken en dvd’s. Uiteraard ont­breken de zoek­plaatjes en de rubriek “Toen en …” ook deze keer niet.

Het volgende nummer van NVBS Actueel verschijnt op 25 juni 2021. Artikelen ontvangen we graag uiterlijk een week van tevoren. Korte berichten kunnen op het laatste moment nog mee.

Een abonnement op NVBS Actueel is gratis, ook voor niet-leden. Om je aan te melden en om alle tot nog toe verschenen nummers te lezen kijk op www.nvbs-actueel.com.