NVBS Actueel – december 2020

24 december 2020

Op 24 december 2020 verscheen het decembernummer van onze nieuwsbrief NVBS Actueel.

Vijf jaar geleden, in december 2015, verscheen het eerste nummer van NVBS Actueel. Ons eerste lustrum! Uit de reacties maken we op dat deze nieuwsbrief nog steeds in een behoefte voorziet, dus we blijven hier ook in het nieuwe jaar mee doorgaan.

In dit nummer beschrijft Paul van Baarle wat er anno 2020 nog resteert van de Ybbstalbahn in Neder-Oostenrijk. Frits van Buren bracht een bezoek een Zwickau, een stad in Sachsen waar weinig meer herinnert aan de DDR-tijd.

Verder zoals gebruikelijk tips over activiteiten van de NVBS en over interes­sante boeken en dvd’s. Uiteraard ont­breken de zoek­plaatjes en de rubriek “Toen en …” ook deze keer niet.

Het volgende nummer van NVBS Actueel verschijnt op 22 januari 2021. Artikelen ontvangen we graag uiterlijk een week van tevoren. Korte berichten kunnen op het laatste moment nog mee.

Een abonnement op NVBS Actueel is gratis, ook voor niet-leden. Om je aan te melden en om alle tot nog toe verschenen nummers te lezen kijk op www.nvbs-actueel.com.