NVBS Actueel – april 2020

24 april 2020

Op 24 april 2020 verscheen het aprilnummer van NVBS Actueel.

Fabian Vendrig beschrijft een spoorlijn die werd aangelegd toen Joegoslavië nog één land was: Tito’s spoorlijn van Belgrado naar Bar. Volgens Peter de Winter heeft de Allgäubahn in Beieren veel te bieden voor de vakantie­­vierende trein­liefhebber: interessant treinverkeer in een prachtige omgeving.

In dit nummer vind je verder tips over activiteiten van de NVBS – al zijn die onder de huidige omstandig­heden nogal beperkt – en over interessante boeken en dvd’s. Uiteraard ont­breken de zoek­plaatjes en de rubriek “Toen en …” ook deze keer niet.

Het volgende nummer van NVBS Actueel verschijnt op vrijdag 22 mei 2020. Artikelen ontvangen we graag uiterlijk een week van tevoren. Korte berichten kunnen op het laatste moment nog mee.

Een abonnement op NVBS Actueel is gratis, ook voor niet-leden. Om je aan te melden en om alle tot nog toe verschenen nummers te lezen kijk op www.nvbs-actueel.com.