Raildagen 15 en 16 september 2023

8 mei 2023

Het succes van de Duitse ‘Tag der Schiene’ krijgt Europese en al dit jaar ook Nederlandse navolging. De railsector organiseert op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2023 de Raildagen. Onder aanvoering van koepelorganisatie Railforum gaan bijna alle railbedrijven open dagen houden. Bedrijven, bouwprojecten, werkplaatsen en stations kunnen door iedereen worden bezocht, en er komen vast ook wel leuke ritjes.

De NVBS (kennispartner binnen Railforum) gaat op die dagen ook activiteiten organiseren. Zelfstandig, en in samenwerking met andere deelnemende partijen. In Amersfoort, maar als het even kan ook op plaatsen waar een NVBS-afdeling iets kan en wil doen. Daarvoor kunnen we veel extra handen van leden gebruiken, als vrijwilliger tijdens die dagen. Houd die dagen vast vrij, en meld je aan zodra die vraag wordt gesteld!

Wàt we gaan doen is nog in ontwikkeling. We richten onze inspanning op het laten zien van een vernieuwde NVBS (“NVBS 2.0”) met een ook vernieuwd “Op de Rails”. Siebrand Braaksma zal optreden als coördinator van de NVBS-activiteiten tijdens deze dagen. Vanuit het bestuur is Sjors van Dongen hiermee actief.

Op 15 en 16 september moet heel Nederland kunnen zien hoe boeiend de railsector (inclusief NVBS) is!