Lezing Wouter Koolmees (10 oktober)

8 september 2023

Lezing in het Spoorwegmuseum op 10 oktober 2023

Het is al weer enige tijd geleden dat de heer Roger van Boxtel, indertijd President-Directeur van NS, een lezing heeft verzorgd voor de leden van de Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum. Het bestuur van deze Vereniging heeft ook de huidige PDa van NS, de heer Wouter Koolmees, bereid gevonden een lezing te verzorgen. Hij zal vertellen over zijn ervaringen vanuit zijn (dan bijna) eerste jaar bij de spoorwegen en een blik op de toekomst schetsen. Gezien het unieke karakter van deze presentatie stelt het bestuur van de Vriendenvereniging het op prijs ook leden van de NVBS hiervoor uit te nodigen.

De lezing vindt plaats op dinsdagavond 10 oktober 2023 van 19.00 – 21.30 uur in de Bedrijfsschool in het Spoorwegmuseum. De zaal is open om 18.30 uur. NVBS-leden kunnen zich vanaf 8 september, onder vermelding van hun lid­maat­schaps­nummer, aanmelden via aka.my/lezingkoolmees.