Het is een mooie dag geweest!

19 november 2023

Het NVBS-Hoofdbestuur bedankt graag alle NVBS’ers die (méér dan) hun best gedaan hebben om van de 1700-afscheidsrit een succes te maken. Complimenten voor de organisatoren en uitvoerders van dit behoorlijk arbeidsintensieve evenement!

Het HB bedankt evenzeer NS International dat de (rand-)voorwaarden schiep om de rit te kunnen houden.

Het HB is blij over zoveel enthousiasme bij de betrokken vrijwilligers, en gelukkig met de kennis en kunde bij de Stichting NVBS-Excursies, nodig om een groot evenement op touw te kunnen zetten.

Adriaan Pothuizen,
voorzitter NVBS