Gezocht: versterking ICT-ondersteuning bij de NVBS

15 juli 2023

Onze website neemt een steeds prominenter plaats in binnen de vereniging. Via onze website vind je de beeldbank, Op de Rails, de bibliotheekcatalogus, de boekwinkel, de reiswinkel, enz. Daaraan gekoppeld zit de ledenadministratie. We hebben onze eigen e-mailvoorziening en onze nieuwsbrief NVBS Actueel. Ook is er nog ons netwerk in NVBS Centraal. Beheer, onderhoud en verdere ontwikkeling gebeurt grotendeels door vrijwilligers van onze Internetdienst en de dienst Huisvesting. Een deel van de voorzieningen staat in NVBS Centraal, een deel wordt ‘gehost’ door service-providers.

Voor al deze taken zoeken we versterking. Op sommige specialistische terreinen missen we kennis. Uitbreiding is nodig om te voorzien in vervanging bij ziekte en vakantie. Sowieso is er te veel werk voor te weinig mensen. We komen onvoldoende toe aan verbetering en vernieuwing. We zoeken daarom vrijwilligers met kennis en ervaring op gebieden als:

  • accountbeheer en gebruikersondersteuning
  • systeem- en netwerkbeheer (Windows/Linux)
  • webtechnologie, SEO, apps
  • ledenadministratie, mail, communicatie
  • webwinkel
  • service-providers, softwarelicenties
  • projectleiding en informatieanalyse

Heb je kennis en ervaring op een van deze gebieden en wil je in je vrije tijd helpen om onze vereniging op ICT-gebied vooruit te helpen? Neem dan contact op met René Jongerius (penningmeester@nvbs.com) of Leo Kohl van Wijngaarden (lkvw@home.nl).

Afhankelijk van je specifieke kennis en ervaring, spreken we taken of projecten met je af. We zorgen uiteraard dat je wordt ingewerkt en begeleid door een van de huidige teamleden.