Gezocht: aankomend penningmeester

9 september 2023

De benoemingstermijn van de huidige penningmeester loopt af in het voorjaar van 2025. Het Hoofdbestuur wil proberen al eerder een opvolger te vinden. Dat biedt de ruimte om de nieuwe penningmeester goed in te werken. Ook om tot een herverdeling van taken binnen het Hoofdbestuur te komen, waarbij de huidige penningmeester zijn aandacht kan richten op enkele onderwerpen die in de komende tijd extra bestuurlijke aandacht nodig hebben.

De penningmeester zorgt voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Hij/zij werkt daarbij samen met de diensten en de afdelingen; ook behoort het voeren onderhandelingen met leveranciers tot het takenpakket. Hij/zij is belast met de financiële administratie en de ledenadministratie en wordt daarbij ondersteund door de financiële administrateur en de ledenadministrateur.

Door het teruglopend ledental en oplopende kosten staat onze vereniging in de komende jaren voor de noodzaak om te investeren in vernieuwing, anderzijds ook om juist kosten te besparen.

Ervaring met financieel-administratieve processen is meegenomen. Maar belangrijker is de vaardigheid om financieel vooruit te ramen en bedrijfsmatig inzicht. Om daarmee bij te dragen aan belangrijke beslissingen over de toekomst van onze vereniging.

Heb je belangstelling, neem dan contact op met Adriaan Pothuizen (voorzitter@nvbs.com) of René Jongerius (penningmeester@nvbs.com).