Presentatie ‘Capaciteits­vergroting op het spoor’

24 januari 2024

Op 18 januari waren drie medewerkers van ProRail – Hans Westerink, Chris Nunez Sosa en Klaas Hofstra – te gast in NVBS Centraal om een presentatie te geven en een interactieve discussie te houden over het hoe en waarom van capaciteitsvergroting op het Nederlandse spoorwegnet. Dit als follow-up van hun veel­besproken artikel in Op de Rails 2023-08 over ‘Robuust Spoor’.

Onder andere de onder spoorwegliefhebbers veelgestelde vraag ‘waarom haalt ProRail toch overal wissels weg?’ werd behandeld, maar ook de vele andere facetten van hoe ProRail in samenwerking met de andere belanghebbenden bij het spoor aan capaciteitsvergroting werkt kwamen aan het licht tijdens deze boeiende presentatie. Ook vanuit de bijna 30 aanwezigen in de zaal werden kritische vragen gesteld en werden de sprekers flink aan de tand gevoeld over de geuite standpunten. Een levendige, maar vooral leerzame avond in Amersfoort.

Deze presentatie was – voor het eerst voor een presentatie vanuit NVBS Centraal – ook vanuit huis te volgen via een livestream. De opname van deze livestream is nu in twee delen terug te vinden op het YouTube-kanaal van de NVBS:

De Prezi-presentatie gebruikt tijdens de bijeenkomst is hier te zien.