Wijziging avondopening winkel en bibliotheek

3 september 2019

Op de derde donderdag van de maand zijn de winkel en de bibliotheek van de NVBS ook in de avond geopend.

In het afgelopen jaar is gebleken dat de aanloop op deze dagen zich voornamelijk tussen 14.00 tot 18.00 uur beperkt. Na 19.00 uur is er zelfs geregeld geen enkele klant meer aanwezig. Ook uit een kleine enquête bleek dat er weinig behoefte is aan de openstelling tot 20.00 uur.

Omdat het geopend zijn zonder klanten weinig zin heeft, hebben de besturen in gezamenlijk overleg besloten de sluitingstijd met ingang van 1 november 2019 van 20.00 terug te brengen tot 18.30 uur.

Klik hier voor de exacte openingstijden en -dagen van de winkel en de bibliotheek in de komende periode.