Acceptgiro’s 2021

13 februari 2021

Gepland was met het februarinummer van Op de Rails de acceptgiro’s voor de contributie over 2021 mee te zenden. Dit is niet gebeurd; de acceptgiro’s worden apart verzonden.

U kunt overigens altijd een incasso-machtiging afgeven; dat spaart u moeite en de NVBS kosten!

Jan Post, Penningmeester NVBS