Op de Rails – 2023 – nr. 5 (mei)

Metro aan zee

door Tim Boric

Op 31 maart was het eindelijk zo ver: de Rotterdamse metrolijn B ging doorrijden tot Hoek van Holland Strand. Het was het sluitstuk van de verbouwing van de Hoekse lijn tot metrolijn, een project dat zes jaar eerder van start ging en geplaagd werd door onderschatting en tegenslagen.

Aankomst van een metrotrein van de nu 43,1 kilometer lange lijn B op het nieuwe station Hoek van Holland Strand; 8 april 2023.

Foto: Tim Boric.

Railgoederenvervoer in Amsterdam (vervolg): de stand van zaken na 2000

door Rudi Liebrand

Van het railgoederenvervoer naar de oostelijke havens, de Westerdoksdijk, de Westergasfabriek en de Centrale Markt is niets meer over. Het Coenhavengebied wacht op definitieve sluiting en de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Haven-Stad. Er bestaan ideeën over behoud van de verbindingen naar de Nieuwe Hemwegstamlijn en de Petroleumhaven. Vier bedrijven in het Westhavengebied zorgen nog voor intensief vervoer en ook in de Houtrakpolder gaat het goed. De verschuiving naar het westen duurt al een halve eeuw en lijkt nog niet gestopt.

Bij OBA wordt een kolentrein van Veolia geladen. De diesellocomotieven 2004 en 2006 hebben nog het tenue van Rail4Chem; 13 oktober 2009.

FotoRudi Liebrand.

Spoorwegen in en om Amsterdam (vervolg): Amsterdam Centraal (deel 2)

door J.M. ten Broek

De gemeente Amsterdam zag de impasse rond het masterplan van de Staatscommissie Cluysenaer (zie OdR 2023-4, blz. 182) met lede ogen aan. Door het uitblijven van overeenstemming over het al dan niet bouwen van een Zuiderstation en van een of twee ringbanen om de stad heen, gebeurde er ook niets aan het opheffen van de ’ijzeren band der spoorwegen’ in de oostelijke stadsdelen.

Het bestaan van Amsterdam Weesperpoort en het belang dat het Staatsspoor eraan hechtte, heeft tientallen jaren verbetering van de spoorlijnen in Amsterdam Oost in de weg gezeten. De ligging is nu nog goed herkenbaar in het stratenpatroon; 23 mei 1930. 

Foto: KLM / Stadsarchief Amsterdam.

De elektrificatie van het Middennet

door P.W. van der Vlist

‘Een omwenteling op het gebied van de dienstregeling zoals de spoorwegen die in hun bijna honderdjarig bestaan niet hebben gekend.’ Zo werd de dienstregeling van 15 mei 1938 omschreven, deze maand precies 85 jaar geleden. Waarschijnlijk waren alleen dertig jaar later Spoorslag ’70 en de introductie van het Intercitymodel bij NS hiermee enigszins vergelijkbaar.

Een line-up van elf elektrische treinstellen materieel ’36 op het emplacement van de Werkplaats Leidschendam met rechts, van voor naar achteren, de koprijtuigen van de 217 (in dienst op 16 augustus 1937), 219 (2 september) en 223 (8 september). De foto zal gemaakt zijn vóór 15 mei 1938.

Foto: NS (archief NVBS Railverzamelingen).