Op de Rails – 2023 – nr. 11 (november)

Herinneringen aan rangeerstation Elst

door Rudi Liebrand

Onlangs dook een unieke foto uit 1977 van het emplacement Elst op. Veel foto’s zijn gemaakt vanaf de overwegen of vanaf het stationsgebouw, maar deze biedt een blik vanaf een hoog bedrijfsgebouw aan de oostzijde. Elst had tot 1978 een druk rangeerstation, lazen we in OdR 2020-3 en -4. In dit artikel bekijken we de dagelijkse gang van zaken rond 1970 door de ogen van een medewerker van toen.

Station Elst op 27 april 1977 gezien vanuit een van de gebouwen van het bedrijf Luxan. 

Foto: verzameling Rudi Liebrand.

European Sleeper op de rails

door Emiel de Block

In mei 2022 deed een nieuw bedrijf zijn intrede in het reizigersvervoer. Het Nederlandse European Sleeper begon een nachttrein tussen Brussel en Berlijn via Nederland en heeft plannen voor meer verbindingen. Hoe wordt een idee werkelijkheid en wat komt er allemaal bij kijken om zo’n trein te laten rijden?

Traxx-locomotief 186 424 met de uit vijf rijtuigen bestaande European Sleeper 452 naar Brussel-
Zuid na aankomst op 11 oktober 2023 in Roosendaal.

Foto: Emiel de Block.

Breedspoormaterieel van de NRS

door Dirk Eveleens Maarse

De Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS) behoorde tot de drie grote spoorwegbedrijven in ons land. In 1890 moest de NRS als gevolg van regeringsingrijpen haar activiteiten staken. De algemene geschiedenis van de Rijn-Spoorweg (RS) en NRS is al uitstekend beschreven (zie literatuurlijst). Dankzij het nagelaten werk van oud-NS-archivaris Cees Gravendaal valt nu ook meer te schrijven over de materieelhistorie.

Tekening van het eerste stationsgebouw in Arnhem voor de Rijn-Spoorweg waar een Stephenson’s Long Boiler breedspoorlocomotief van de serie 11-16 (mogelijk de ‘Etna’ of de ‘Vesuvius’) wordt verwelkomd door de bevolking op de dag van de opening van de spoorlijn; 14 mei 1845.

Tekening: verzameling SNR.

Een tijdelijk eindpunt voor 43 jaar

door Maurits van den Toorn

Het is alweer veertig jaar geleden dat het trameindpunt op de Haagse Turfmarkt verdween. Het was ooit bedoeld als een tijdelijke oplossing voor de buitenlijnen, maar het provisorium zou niet minder dan 43 jaar blijven bestaan.

De Turfmarkt met de drie buitenlijnen naar Delft, Voorburg en Leiden; voorjaar 1961. De oude bebouwing is nog grotendeels intact, links is het kantoorgebouw van Lummus in aanbouw.

Foto: G.J. de Swart/Verzameling SNR.