Op de Rails – 2021 – nr. 5 (mei)

Tram en Stadtbahn in Bonn

door Maurits van den Toorn

Bonn heeft een afwisselend tram- en Stadtbahnbedrijf dat ontstaan is uit vier uiteenlopende voorgangers: twee trambedrijven, een Kleinbahn en een spoorwegbedrijf. De afwisseling is minder groot dan vroeger, maar veel lijnen hebben nog wel een eigen karakter behouden. Voordeel is dat Bonn vanuit een groot deel van Nederland als dagtocht te doen is. Het verhaal sluit aan op het artikel over Keulen in OdR 2019-6 en 7.

De halte Vilich-Mühldorf met het vroegere stationsgebouw aan de lijn naar Siegburg met twee Stadtbahn B-stellen. Het linker is eigendom van de SWB, het rechter van de SSB, de oorspronkelijke exploitant van deze lijn; 31 juli 2020. 

FotoMaurits van den Toorn.

‘Neue Bahnen braucht das Land’ – 25 jaar Regionalisierung

door Frans Blanker-Halstein

  Serie ‘Europees jaar van het spoor’ – deel 5

Begin jaren negentig kampten zowel Deutsche Reichsbahn als Bundesbahn met grote schulden en achterstand in onderhoud en modernisering, zowel in ‘oost’ als ‘west’. Verbetering in het regionale reizigersvervoer moest vooral komen van decentralisatie. Deze Regionalisierung geldt als meest succesvolle onderdeel van de Bahnreform. Een volledige beschouwing levert voldoende stof voor meerdere dissertaties; dit artikel beperkt zich tot een globale rondgang langs diverse deelaspecten.

In de jaren negentig was het klassieke beeld van regionaal spoorvervoer in Duitsland nog alom aan te treffen. In Freiburg Hbf staat op 11 april 1995 DBlocomotief 139 314 met trein E3625 Freiburg – Neustadt im Schwarzwald gereed voor vertrek.

Foto: Peter Smit.

Goederendienst Nederland – stand april 2021

door Emiel de Block

Het afgelopen jaar was voor het railgoederenvervoer niet eens zo’n slecht jaar als door de pandemie verwacht werd. Het aantal treinkilometers van treinen in, naar of van Nederland is weliswaar met 4 % afgenomen ten opzichte van 2019, maar de verschillen tussen de sectoren zijn groot. Een vrijwel gelijk aantal containers, maar  minder bulkgoederen en autovervoer.

De Vectrons worden bij DB Cargo universeel ingezet. Op 3 april 2021 trekt de 193 335 een vanwege werkzaamheden bij Emmerich omgeleide staaltrein naar Tata Steel in Beverwijk bij Dijkerhoek.

Foto: Richard Latten.