Op de Rails – 2021 – nr. 3 (maart)

Liberalisering van het Europese railgoederenvervoer

door Wouter Radstake

  Serie ‘Europees jaar van het spoor’ – deel 3

Toen ik de vraag kreeg een artikel te schrijven over de liberalisatie van het Europese goederenvervoer per spoor, wist ik dat het persoonlijk zou worden. De Europese Economische Gemeenschap (nu: Europese Unie) had weliswaar aan de wieg gestaan van de liberalisatie van het goederenvervoer per spoor met het uitgeven van Richtlijn 91/440/EEG op 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Europese Gemeenschap, maar ik lag in die wieg. En voor sommigen van de gevestigde orde ook in de weg.

ACTS reed gedurende korte tijd, in samenwerking met de Duitse Uwe Adam Eisenbahnverkehrs-unternehmen GmbH, het vervoer van afval van Groningen Losplaats naar Bremen. Op 27 maart 2003 steekt Uwe Adam-locomotief 14 (ex-DB 242 005), met lege afvaltrein 46280 uit Bremen bij Nieuweschans de Westerwoldse Aa over. De diesellocomotief rijdt nu voor Pozbruk Connect in Polen.

Foto: Wouter Radstake.

De stamboom van de NS 1200 (vervolg)

door Peter van der Mark

In 1945 autoriseerde de Pennsylvania Railroad de bouw van acht elektrische proeflocomotieven voor het goederenvervoer, met tractiemotoren in neusophanging als bij de snel opkomende dieselelektrische locomotieven. De holle as-afvering had zich tijdens de oorlog bij overbelasting en verminderd onderhoud als zwakke schakel geopenbaard en werd bij de lage snelheden waarmee goederentreinen in de VS doorgaans reden niet nodig geacht.

NS-locomotief 1201 loopt binnen op spoor 3 van station Haarlem met de intercity van Zandvoort naar Maastricht, bestaande uit acht Plan E-rijtuigen; omstreeks 1980.

Foto: Sjoerd Bekhof.

Van Dubbelrail naar Amsteltram

door Tim Boric

De Amstelveenlijn, dertig jaar geleden aangelegd als combinatie van sneltram en stadstram tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Zuid, is de afgelopen twee jaar vernieuwd en verbouwd. Aan de ene kant ingekort, aan de andere kant later verlengd: met de komst van tramlijn 25 als opvolger van sneltram 51 is een verbinding herboren die een lange en gecompliceerde voorgeschiedenis heeft.

De 905 op lijn 5 passeert na de zomerbuitendienststelling van 2019 de nieuwe onderdoorgang Kronenburg die alleen nog in ruwbouw klaar is. Het BN-materieel wordt dit voorjaar vervangen door de blauw-witte CAF-trams; 27 augustus 2019.

Foto: Rob de Haan.

Een blik in de archieven van de SNR: ‘Vacantiekaarten’

door Gerrit C. van Straaten

Voordat de NV Nederlandsche Spoorwegen op 1 januari 1938 tot stand kwam, zelfs lang voor de overeenkomst van voorgangers HSM en SS inzake een gezamenlijk reizigerstarief in 1911, waren al vakantiekaarten te koop. Vermoedelijk een uitvinding van de SS en door haar samen met de NCS en later ook de NBDS uitgegeven.

Van links naar rechts: 
1: ‘algemeene vacantiekaart’ SS/NCS 1900;
2: ‘vacantiekaart’ SS 1911;
3: ‘bijzondere vacantiekaart’ SS 1907.