Op de Rails – 2020 – nr. 9 (september)

Intermodaal vervoer

door Gerrit Nieuwenhuis

In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft het intermodaal vervoer zich ontwikkeld tot een nieuwe markt voor het railgoederenvervoer. Intermodaal vervoer werd gezien als een kansrijke groeimarkt voor de spoorwegen. Universiteiten en andere kennisinstellingen hebben zich voortdurend beziggehouden met het ontwikkelen van nieuwe vormen van intermodaal vervoer. In dit artikel worden enkele intermodale concepten beschreven. Hierbij gaat het over intermodaal vervoer met gestandaardiseerde laadeenheden.

Locomotief ES64F4-991 van Rotterdam Rail Feeding vervoert de omgeleide containershuttle 49788 van Wanne-Eickel naar Rotterdam en passeert daarbij station Rotterdam Noord; 18 juli 2020.
Foto: Richard Latten.

De moderne streetcar in Amerika

door Maurits van den Toorn

De tram heeft de afgelopen veertig jaar in de Verenigde Staten een behoorlijke come back gemaakt. In eerste instantie kwamen er in veel agglomeraties sneltramlijnen die stad en regio met elkaar verbonden. Bij de recente uitbreidingen gaat het vooral om stadslijnen, vaak bedoeld om de verwaarloosde stadscentra nieuw leven in te blazen.

De streetcar van Kansas City met het centrum van de stad en vrijwel de hele lijn op de achtergrond. Main Street, 16 september 2018. FotoMaurits van den Toorn.

Een blik in de archieven van de SNR: Trein en tram in de kunst

door Gerrit van Straaten

In Op de Rails wordt het spoor- en tramwegwezen veelal strikt materialistisch en feitelijk besproken. Echter ook buiten dit, wat je zou kunnen noemen technische terrein, werd en wordt aandacht aan tram en trein besteed in de verschillende kunstvormen. Het hiernavolgende is maar een bescheiden opsomming van wat er is; zoek zelf verder, het loont de moeite!

Muurschildering ‘De wereldomvattende beteekenis van het spoorwegwezen, en den technische vooruitgang daarvan’ uit 1939 van Peter Alma in station Amsterdam Amstel; 20 november 2016. Foto: Paul van Baarle.

Het matige succes van de monorail: Lokaal succesvol, nooit doorgebroken (vervolg)

door Rob Zoomer

In Japan zijn maar liefst tien monorailbedrijven actief, zowel van het Alweg- als het Safege-systeem. Rond 1960 was Japan grotendeels hersteld van de schade van de Tweede Wereldoorlog en op weg om een welvarend en modern land te worden. Het spoorwegnet raakte overbelast en oude plannen werden gerealiseerd met de aanleg van de eerste speciaal gebouwde hogesnelheidslijn. Japan kreeg de Olympische Spelen van 1964 toegewezen, die onder andere in Tokyo werden gehouden. De Japanse trots om die spelen perfect voor elkaar te krijgen en de noodzaak om de verwachte hoeveelheid bezoekers aan te kunnen resulteerde in de opening van de eerste hogesnelheidslijn van Tokyo naar Osaka (Tokaido Shinkansen); de bullet trains legden de afstand van 515,4 kilometer af in vier in plaats van zeven uur.

De monorail van Kitakyushu bij vertrek van het noordelijke beginpunt Kokura; 9 oktober 2017. Foto:
Maurits van den Toorn.