Op de Rails – 2019 – nr. 9 (september)

De (ver)nummering van het stroomlijnmaterieel

[ DEEL VIJF IN EEN REEKS OVER 180 JAAR SPOORWEGEN IN NEDERLAND ]

door P.W. van der Vlist en J.M ten Broek

In de Belgische provincie Henegouwen bestond nog lange tijd een uitgebreid klassiek buurttramnet. Met een groepje jonge tramvrienden maakten wij daarmee kennis vanaf de vroege jaren zeventig, in een gehuurde auto of per trein. Die bezoeken waren voor ons, in een tijd zonder internet en jaarboeken, vooral ontdekkingsreizen. Ze lieten  indrukken achter uit, zo leek het, een andere wereld en een andere tijd.

Het begin van het stroomlijntijdperk en de treinstelnummering: nieuwe DE3’en in Utrecht; 1 november 1935.
Foto: H.G. Hesselink (Stichting NVBS Railverzamelingen).

 

Spoorwegen in en om Amsterdam (vervolg)

Strandvervoer

door J.M. ten Broek

In de eerste maanden van de opleiding tot volwaardig medewerker in de ‘buitendienst’ van het exploitatierayon Amsterdam mochten drie cursisten van de lichting 1971 onder meer als perronopzichter op Amsterdam CS dienst doen. Na een winter op de tochtige perrons brak de zomer van 1972 aan en werd de sporenstaat van het station met ingang van de zomerdienst een stukje dikker. Dat bleek elke zomer zo te zijn, want behalve de zomerse D-treinen verschenen ook tientallen facultatieve treinen in de sporenstaat westzijde (het station kende aparte sporenstaten voor oost- en westzijde). Het waren de extra treinen naar en van Zandvoort die bij mooi weer en bij autoraces op het circuit van Zandvoort konden worden
ingelegd.

Huiswaarts kerende strandgangers verwelkomen op station Zandvoort een extra trein bestaande uit een treinstel Plan T, zomer 1979.
Foto: Tim Boric.

Andere tijden, andere lijnen

De herziening van het Amsterdamse tramnet

door Frans Boom en Tim Boric

Zondag 22 juli 2018 was de datum van de ‘grootste verandering in hetAmsterdamse openbaar vervoer sinds de paardentram’. Dat schreef het GVB vorig jaar bij de opening van de nieuwe metrolijn 52, de Noord/Zuidlijn. Op die bewering valt veel af te dingen maar hoe het ook zij, een ingrijpende netwijziging was het zeker. Reden genoeg tot een nabeschouwing.

Het aantal trams door de Leidsestraat verminderde met een vijfde. De 2047 op ‘toeristenspitslijn’ 11 op het Koningsplein; 21 augustus 2019.
Foto: Tim Boric.