Op de Rails – 2019 – nr. 11 (november)

Spoorslag ’70

[ DEEL ZES IN EEN REEKS OVER 180 JAAR SPOORWEGEN IN NEDERLAND ]

door Maurits van Witsen

Ja, wat omvatte Spoorslag ’70 eigenlijk en wat was de aanleiding hiertoe?
Daarvoor moeten wij teruggaan naar de jaren zestig van de vorige eeuw, toen aanvankelijk de Nederlandse Spoorwegen als bijna enig spoorwegbedrijf in Europa nog rendabel was, maar door het wegvallen van het lucratieve steenkolenvervoer in de rode cijfers belandde.

Treinstel NS 1737 in blauw/gele intercitykleuren op het opstelterrein van Enschede. Het treinstel is verbouwd voor de intercitydienst, waarbij het interieur werd voorzien van stoelen in coach-opstelling. Rechts rijtuig plan W 50 84 21-37 503-3; 23 juli 1976. Foto: J.A. Bonthuis, verzameling SNR.

Het Nederlandse railgoederenvervoer

door Emiel de Block

Het Nederlandse goederenvervoer per spoor blijft licht stijgen, zowel in vervoerd volume als in aantal treinkilometers. De stijging van 0,9 % (0,6 miljoen ton ladinggewicht) in 2018 is mede te danken aan de toename van doorvoerverkeer (transittreinen) van België via Nederland naar Duitsland. Het betreft voornamelijk nieuwe diensten van Lineas binnen het Green Xpress Network.

DB Cargo zet naast locomotieven serie 189 ook Vectrons in voorspan in. Op 6 augustus 2019 reden de 193 357 en 347 met kolentrein bij America op weg naar Venlo. Foto: Rob Dammers.

De grenzeloze Flirt (vervolg)

door Frans Blanker-Halstein en Raymond-Kiès

Een treinstel van TEXRail arriveert op het oude emplacement van de Cotton Belt ‘Hodge Yard’, aan de noordkant van Fort Worth; 12 januari 2019. Foto: Blair Kooistra.

De tram-trein van Aarhus

door Frans Kristensen

Aarhus is gegroeid rond een natuurlijke haven. Het is de tweede stad van Denemarken, na – uiteraard – Kopenhagen. Bijna honderd kilometer spoorlijn rond de stad is geschikt gemaakt voor trams en gekoppeld aan een nieuwe tramlijn door de stad. Dat gekozen is voor een tramtrein had te maken met plannen voor de haven. Ook de wens om de rol van het openbaar vervoer in het woon-werkverkeer te versterken en de komst van nieuwe wijken speelden een rol.

Tussen Aarhus H en Aarhus Østbanetorvet heeft het enkelspoor van de trein plaatsgemaakt voor dubbelspoor voor de tram. Het havengebied van Aarhus is toegankelijk geworden en er verrijst nieuwbouw; 20 april 2018. Foto: Aarhus Letbane.