Op de Rails – 2018 – nr. 8 (augustus)

Burenhulp voor een koning

door J.J.G. Koopmans

Great Western Railway 6023 King Edward II tijdens een indrukwekkende proefrit op de Severn Valley Railway. Eardington, 28 februari 2018. Foto: James Corben.

Na een moeizame restauratie van 25 jaar heeft op 27 februari de stoomlocomotief van de Great Western Railway, 6023 King Edward II, een serie van zes proefritten met een trein van zeven rijtuigen en een meegesleepte diesel voor de retourrit voltooid. Door het geldende verlaagde Britse omgrenzingsprofiel had de locomotief een verkorte schoorsteen gekregen. Een van de redenen voor de test was de nieuwe exhaust met vier monden, voorgesteld als remedie omdat een enkele exhaustmond geen trek bleek te geven. Zou dat wel werken? Dit is het verhaal van de betrokkenheid van de auteur.

De toelating van spoorvoertuigen

door Wim Beukenkamp

Een groot aantal testritten vormt vast onderdeel van de toelatingsprocedure, waarbij het materieel op plaatsen komt waar het in de normale dienst niet te zien zal zijn.Dat geldt voor dit Eurostartreinstel bij doorkomst in station Halfweg-Zwanenburg op 4 mei 2016. Foto: Marc Kessen.

Met enige regelmaat worden nieuwe spoorvoertuigen toegelaten op het hoofdspoor. Dat toelatingsproces vergt tijd, soms veel tijd. Het is ook niet eenvoudig, zeker niet als een spoorvoertuig in meerdere landen moet worden toegelaten. Wat komt er kijken bij de toelating, wie zijn erbij betrokken en waarom is het zo complex? Dit artikel laat zien hoe dat proces verloopt.

Spoorwegen in Israël – Deel 1: tot 1948

door Henry van Amstel

Haifa East station in 1945. Passagiers maken aanstalten in te stappen in de trein met eindbestemming Cairo.Op de achtergrond zijn de werkplaatsen van de Hedjaz-spoorlijn zichtbaar. Foto: collectie Israëlisch spoorwegmuseum.

Het grondgebied van de huidige staat Israël maakte vele eeuwen deel uit van het Ottomaanse Rijk dat vanuit Constantinopel (het huidige Istanbul) werd bestuurd. Na de Eerste Wereldoorlog werd dit rijk opgeheven en bleef Turkije als erfgenaam van het voormalige sultanaat voortbestaan. De overige gebieden in het Midden-Oosten werden overgenomen door Groot-Brittannië en Frankrijk, die deze namens de Volkenbond als mandaatgebied gingen besturen. En zo ontstond het Britse mandaatgebied Palestina.

Bestemming bereikt – Lijn- en nummeraanduidingen op de tram

door Tim Boric

De meest opvallende toepassing van lijnkleuren was te vinden in Glasgow. De beplating onder de ramen van het bovendek van de trams was geschilderd in de kleur van de lijn of lijnenbundel. De opstelling van historische trams in het National Tramway Museum in Crich geeft daarvan een beeld. Later is overgegaan op het gebruik van lijnnummers en kregen alle trams de beschildering zoals de Coronation links; 15 september 2012.Foto: Steve Kemp.

Lijnaanduidingen op trams vinden we vanzelf-sprekend. Toch hebben ze niet altijd en overal bestaan. In de loop der tijd zijn diverse systemen ontwikkeld om lijnen te identificeren. Ook zijn er talloze manieren gevonden om de lijnaanduiding en bestemming op de trams kenbaar te maken. Nu de rijkdom aan lokale gebruiken meer en meer plaats maakt voor gelijksoortige methoden en technieken, is het een goed moment om daar eens bij stil te staan.

De grenzeloze Flirt (vervolg)

door Frans Blanker-Halstein en Raymond Kiès

De eerste Flirt 3-treinstellen waren voor Meridian. ET 323 naar München bij Niederaudorf; 25 mei 2014.Foto: Christoph Schneider.

De invoering van nieuwe botsbestendigheidseisen voor spoorwegmaterieel betekende het einde van het ‘oer-model’ van de Flirt-treinstellen. Hoewel voor bestaande orders en vervolgopdrachten daarop de oude botsnormen nog beperkte tijd toepasbaar waren, was een herontwerp onafwendbaar. De basis voor dit ontwerp is te vinden in de Noorse Flirt-treinstellen.