Op de Rails – 2018 – nr. 8 (augustus)

Burenhulp voor een koning

door J.J.G. Koopmans

Na een moeizame restauratie van 25 jaar heeft op 27 februari de stoomlocomotief van de Great Western Railway, 6023 King Edward II, een serie van zes proefritten met een trein van zeven rijtuigen en een meegesleepte diesel voor de retourrit voltooid. Door het geldende verlaagde Britse omgrenzingsprofiel had de locomotief een verkorte schoorsteen gekregen. Een van de redenen voor de test was de nieuwe exhaust met vier monden, voorgesteld als remedie omdat een enkele exhaustmond geen trek bleek te geven. Zou dat wel werken? Dit is het verhaal van de betrokkenheid van de auteur.

De toelating van spoorvoertuigen

door Wim Beukenkamp

Met enige regelmaat worden nieuwe spoorvoertuigen toegelaten op het hoofdspoor. Dat toelatingsproces vergt tijd, soms veel tijd. Het is ook niet eenvoudig, zeker niet als een spoorvoertuig in meerdere landen moet worden toegelaten. Wat komt er kijken bij de toelating, wie zijn erbij betrokken en waarom is het zo complex? Dit artikel laat zien hoe dat proces verloopt.

Spoorwegen in Israël – Deel 1: tot 1948

door Henry van Amstel

Het grondgebied van de huidige staat Israël maakte vele eeuwen deel uit van het Ottomaanse Rijk dat vanuit Constantinopel (het huidige Istanbul) werd bestuurd. Na de Eerste Wereldoorlog werd dit rijk opgeheven en bleef Turkije als erfgenaam van het voormalige sultanaat voortbestaan. De overige gebieden in het Midden-Oosten werden overgenomen door Groot-Brittannië en Frankrijk, die deze namens de Volkenbond als mandaatgebied gingen besturen. En zo ontstond het Britse mandaatgebied Palestina.

Bestemming bereikt – Lijn- en nummeraanduidingen op de tram

door Tim Boric

Lijnaanduidingen op trams vinden we vanzelf-sprekend. Toch hebben ze niet altijd en overal bestaan. In de loop der tijd zijn diverse systemen ontwikkeld om lijnen te identificeren. Ook zijn er talloze manieren gevonden om de lijnaanduiding en bestemming op de trams kenbaar te maken. Nu de rijkdom aan lokale gebruiken meer en meer plaats maakt voor gelijksoortige methoden en technieken, is het een goed moment om daar eens bij stil te staan.

De grenzeloze Flirt (vervolg)

door Frans Blanker-Halstein en Raymond Kiès

De invoering van nieuwe botsbestendigheidseisen voor spoorwegmaterieel betekende het einde van het ‘oer-model’ van de Flirt-treinstellen. Hoewel voor bestaande orders en vervolgopdrachten daarop de oude botsnormen nog beperkte tijd toepasbaar waren, was een herontwerp onafwendbaar. De basis voor dit ontwerp is te vinden in de Noorse Flirt-treinstellen.

U kunt dit nummer of de vorige jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
bestel dit nummer
bestel vorige jaargang
bestel oud nummer