Op de Rails – 2018 – nr. 4 (april)

Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij

door Henry van Amstel

De Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij (SJS) exploiteerde een uitgebreid net van tramwegen in Semarang en ten oosten en noordoosten van de stad. De SJS was de eerste en uiteindelijk grootste
tramwegmaatschappij op Java met een netwerk dat een maximale lengte van 426 kilometer kende.

De grenzeloze Flirt

door Frans Blanker-Halstein en Raymond Kiès

De Flirt-treinstellen van Stadler zijn zonder overdrijving een succesnummer te noemen. In veertien jaar tijd zijn meer dan duizend treinstellen besteld door spoorbedrijven, zowel in Europa als daarbuiten. Het treintype droeg bij aan de stormachtige ontwikkeling die Stadler Rail doormaakte.

Trams in de Hongaarse provincie

door Maurits van WItsen

Na mijn eerste drie dagen in Budapest was het moment voor mijn geplande rondreis langs enkele Hongaarse provinciesteden aangebroken. Die reis voerde eerst in oostelijke richting naar de industriestad Miskolc en bood de gelegenheid om behalve de tram daar ook verschillende smalspoorlijnen te bezoeken.

U kunt dit nummer of de vorige jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
bestel dit nummer
bestel vorige jaargang
bestel oud nummer