Op de Rails – 2018 – nr. 11 (november)

Goederendienst Nederland – Stand per oktober 2018

door Emiel de Block

Het verminderen van het kolenvervoer en het gebruikelijke wisselen van diverse vervoerscontracten kenmerken het huidige railgoederenvervoer. Er wordt meer vervoer naar China aangekondigd, maar dat is een zaak van lange adem: in de praktijk rijden niet alle aangekondigde treinen. Tijdens de zomer-maanden was er meer vervoer vanwege de lage waterstanden.

De Noord-Zuidlijn, een heikel avontuur

door Chris Vonk en Maurits van den Toorn

Op 21 juli 2018 was het eindelijk zover, dertien jaar later dan volgens de eerste ramingen kon de Noord-Zuidlijn feestelijk worden geopend. De dag erna begon de normale dienst. Reizigers kunnen nu in iets meer dan een kwartier onder de stad door reizen van noord naar zuid en een aantal belangrijke knooppunten snel bereiken. Naar Amsterdamse traditie verliep de aanleg niet zonder strubbelingen.

De grenzeloze Flirt (vervolg)

door Frans Blanker-Halstein en Raymond Kiès

In Nederland is de Flirt 3 in korte tijd een vertrouwde verschijning geworden. NS rijdt ermee, net als Arriva, Connexxion en Keolis. In dit deel over de Flirts staan we uitgebreid stil bij de treinstellen die de vervoerders in Nederland inzetten.

NS en de watersnoodramp

door P.W. van der Vlist

Vooruitlopend op het artikel ‘65 jaar geleden, de NS in 1953’ in het decembernummer wordt in dit artikel apart aandacht geschonken aan de ramp die zich in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrok. In de jaargang 1953 van Op de Rails doet N.J. van Wijck Jurriaanse uitgebreid verslag van (met name) de exploitatieve gevolgen van de watersnood. Bij de samenstelling van dit artikel is gebruik gemaakt van wat hij toen in Op de Rails publiceerde, dit jaar dus 65 jaar geleden.

Spoorwegen in Israël – De periode na 1948

door Henry van Amstel

Op 14 mei 1948 werd de onafhankelijke staat Israël uitgeroepen. Onmiddellijk volgde een inval door enkele Arabische buurlanden. Na een jaar van strijd en onderhandeling wist Israël zich verzekerd van het grondgebied dat het nu nog altijd in bezit heeft, afgezien van niet erkende annexaties. Egypte maakte zich meester van de Gazastrook en Jordanië nam bezit van de westelijke Jordaanoever, daarmee aantonend dat beide landen zich weinig gelegen lieten aan eventuele Palestijnse belangen.

U kunt dit nummer of de vorige jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
bestel dit nummer
bestel vorige jaargang
bestel oud nummer