Op de Rails – 2017 – nr. 7 (juli)

Het naoorlogse SBB-materieel:
De treinstellen (vervolg)

door Bastiaan Luytjes

Het vorige deel in de artikelenreeks over de trein-
stellen eindigde bij de laatste ontwikkelingen in de twintigste eeuw. Na de millenniumwisseling zijn fabrikanten door middel van zogenaamde platforms meer gestandaardiseerde producten aan gaan bieden.
Standaardproducten als de Flirt en Kiss worden nu tot buiten Europa geleverd. Toch ligt hun oorsprong in Zwitserland omdat Stadler ze aanvankelijk in opdracht van de SBB heeft ontwikkeld. Ook van de GTW, eveneens een standaardproduct dat ook in Nederland is afgenomen, begint de geschiedenis in Zwitserland, alleen niet bij de SBB.

De NMVB en de Eerste Wereldoorlog

door Dirk Eveleens Maarse

In veel landen, vooral Frankrijk, Groot-Brittannië, België en uiteraard Duitsland, wordt deze jaren veel aandacht besteed aan de herdenking van de veld-
slagen tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Deze maand precies honderd jaar geleden, op
31 juli 1917, begon de derde Slag om Ieper, een (vergeefse) poging van de Britten om het Duitse front te doorbreken.
Dit artikel probeert een indruk te geven van de rol die metersporige smalspoorlijnen aan het Vlaamse front en elders in het land speelden en wat dit voor gevolgen had in de jaren na 1918.

Toezicht op spoor, tram en metro

door Wim Beukenkamp

Regelmatig staat er in het nieuws een zin als ‘heeft ILT een toelating afgegeven…’ of ‘aldus een onderzoeksrapport van ILT’. Maar wat is ILT nu precies?
In dit artikel gaan we nader in op de ontstaans-
geschiedenis van het spoorwegtoezicht en vervolgens op wat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nu doet aan toezicht op railsystemen.

U kunt dit nummer of de vorige jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
bestel dit nummer
bestel vorige jaargang
bestel oud nummer