Op de Rails – 2017 – nr. 7 (juli)

Het naoorlogse SBB-materieel:
De treinstellen (vervolg)

door Bastiaan Luytjes

Flirt RABe 523 028 als S2 Allaman – Villeneuve vanRER Vaud passeert op 9 september 2015 het kasteel bij Chillon aan het meer van Genève. De bestemmings-aanduiding staat al ingesteld voor de terugrit. Foto: Bastiaan Luytjes.

Het vorige deel in de artikelenreeks over de treinstellen eindigde bij de laatste ontwikkelingen in de twintigste eeuw. Na de millenniumwisseling zijn fabrikanten door middel van zogenaamde platforms meer gestandaardiseerde producten aan gaan bieden. Standaardproducten als de Flirt en Kiss worden nu tot buiten Europa geleverd. Toch ligt hun oorsprong in Zwitserland omdat Stadler ze aanvankelijk in opdracht van de SBB heeft ontwikkeld. Ook van de GTW, eveneens een standaardproduct dat ook in Nederland is afgenomen, begint de geschiedenis in Zwitserland, alleen niet bij de SBB.

De NMVB en de Eerste Wereldoorlog

door Dirk Eveleens Maarse

Twee Duitse militairen poseren op de treeplank met reizigers en trampersoneel. Het is kennelijk aan het begin van de oorlog, alles ziet er nog verzorgd uit.Foto: verzameling Dirk Eveleens Maarse,fotograaf onbekend.

In veel landen, vooral Frankrijk, Groot-Brittannië, België en uiteraard Duitsland, wordt deze jaren veel aandacht besteed aan de herdenking van de veldslagen tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Deze maand precies honderd jaar geleden, op 31 juli 1917, begon de derde Slag om Ieper, een (vergeefse) poging van de Britten om het Duitse front te doorbreken.
Dit artikel probeert een indruk te geven van de rol die metersporige smalspoorlijnen aan het Vlaamse front en elders in het land speelden en wat dit voor gevolgen had in de jaren na 1918.

Toezicht op spoor, tram en metro

door Wim Beukenkamp

Door het voortijdig omleggen van een wissel ontspoorden de achterste vier rijtuigen van trein 123 Amsterdam – Rotterdam op 21 juli 1903 bij het passeren van Amsterdam NHSS, de splitsing van de Oude Lijn (links) en de Noord-Hollandse Staatsspoorweg (rechts).Op de achtergrond seinhuis III. Foto: Stichting NVBS Railverzamelingen.

Regelmatig staat er in het nieuws een zin als ‘heeft ILT een toelating afgegeven…’ of ‘aldus een  onderzoeksrapport van ILT’. Maar wat is ILT nu  precies? In dit artikel gaan we nader in op de  ontstaansgeschiedenis van het spoorwegtoezicht  en vervolgens op wat de Inspectie Leefomgeving  en Transport (ILT) nu doet aan toezicht op railsystemen.