Op de Rails – 2017 – nr. 3 (maart)

Goederendienst in Nederland – Stand van zaken 2016/’17

door Emiel de Block

Locon ES64F4-998 met de wekelijkse staaltrein 47501 van Beverwijk naar Neuss in een winters decor bij Bloemendaal op 12 februari 2017. Foto: Martijn Schurink.

De verwachting is dat in het afgelopen jaar het totale railgoederen-vervoer in ons land iets toegenomen is. Er zijn nog geen cijfers over 2016 beschikbaar, maar het gunstige economische klimaat zorgt voor meer overslag in de havens, vooral van containers. Daarvan profiteert het intermodale vervoer. Voor 2017 is de verwachting dat die stijgende lijn voortduurt. Vervoerder ERS Railways staakte onlangs de activiteiten in Nederland.

Het materieel ’64 (vervolg)

door J.M. ten Broek

De laatste plan V in dienst van een andere vervoerder was de 919 bij Connexxion. Barneveld Noord, 12 mei 2012.Foto: Rogier Peeters.

Ondanks hun gevorderde leeftijd werden ook na 1990 grotere schades aan plan V-treinstellen vrijwel zonder uitzondering hersteld. Pas in 2003 besloot NS bij grote schades treinstellen door middel van bakwisselingen in dienst te houden en de beschadigde bakken te slopen.

Trein en tram in de Zweedse Metropool (vervolg)

door Herman Wilmer

Twee generaties materieel op lijn 7: een splinternieuwe CAF-tram van het type A35 wordt gevolgd door een Bombardier Flexity Classic van het type A34. Strandvägen, 4 april 2015. Foto: Thierry Hamal.

Stukje bij beetje keert de tram in het stadsbeeld terug. Regelmatig verschijnen artikelen in de pers waarin gepleit wordt voor herinvoering van de tram op drukke busroutes in centraal Stockholm. Een aantal tram-projecten is intussen gereed gekomen of bevindt zich in een vergevorderd stadium. Daarnaast lopen er enkele studies. Dit heeft alles te maken met milieu- en energievoordelen en met de bedoeling grote reizigersstromen te verwerken.

Tram voor Bello

door René van den Broeke

Locomotief NS 7742 Bello is met een tram aangekomen in Wognum-Nibbixwoud; 25 april 2015. Foto: René van den Broeke.

De Museumstoomtram Hoorn – Medemblik begint dit jaar met de uitvoering van een project dat het museum al lange tijd op zijn wensenlijst heeft staan: de restauratie van De Tram voor Bello. Tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij op 3 februari 2016 in Amsterdam ontving de Museumstoomtram een extra projectbijdrage van 580.000 euro. Hiermee kan een begin worden gemaakt met de restauratie van twee rijtuigen en kunnen de bezoekers hiervan op een vernieuwende manier kennisnemen in de restauratie werkplaats Hoorn.