Op de Rails – 2017 – nr. 3 (maart)

Goederendienst in Nederland – Stand van zaken 2016/’17

door Emiel de Block

De verwachting is dat in het afgelopen jaar het totale railgoederen-vervoer in ons land iets toegenomen is. Er zijn nog geen cijfers over 2016 beschikbaar, maar het gunstige economische klimaat zorgt voor meer overslag in de havens, vooral van containers. Daarvan profiteert het intermodale vervoer. Voor 2017 is de verwachting dat die stijgende lijn voortduurt. Vervoerder ERS Railways staakte onlangs de activiteiten in Nederland.

Het materieel ’64 (vervolg)

door J.M. ten Broek

Ondanks hun gevorderde leeftijd werden ook na 1990 grotere schades aan plan V-treinstellen vrijwel zonder uitzondering hersteld. Pas in 2003 besloot NS bij grote schades treinstellen door middel van bakwisselingen in dienst te houden en de beschadigde bakken te slopen.

Trein en tram in de Zweedse Metropool (vervolg)

door Herman Wilmer

Stukje bij beetje keert de tram in het stadsbeeld terug. Regelmatig verschijnen artikelen in de pers waarin gepleit wordt voor herinvoering van de tram op drukke busroutes in centraal Stockholm. Een aantal tram-projecten is intussen gereed gekomen of bevindt zich in een vergevorderd stadium. Daarnaast lopen er enkele studies. Dit heeft alles te maken met milieu- en energievoordelen en met de bedoeling grote reizigersstromen te verwerken.

Tram voor Bello

door René van den Broeke

De Museumstoomtram Hoorn – Medemblik begint dit jaar met de uitvoering van een project dat het museum al lange tijd op zijn wensenlijst heeft staan: de restauratie van De Tram voor Bello. Tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij op 3 februari 2016 in Amsterdam ontving de Museumstoomtram een extra projectbijdrage van 580.000 euro. Hiermee kan een begin worden gemaakt met de restauratie van twee rijtuigen en kunnen de bezoekers hiervan op een vernieuwende manier kennisnemen in de restauratie werkplaats Hoorn.

U kunt dit nummer of de vorige jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
bestel dit nummer
bestel vorige jaargang
bestel oud nummer