Op de Rails – 2016 – nr. 7 (juli)

Afvaltreinen naar de VAM

door Ad Pellemans

VAM-trein 571461 (Apeldoorn – Hoogeveen aansluiting VAM), bestaande uit de van DSM overgenomen diesellocomotief 2903 en elf huisvuilwagens type Tads uit Apeldoorn en Deventer. Olst, 20 juni 1973. Foto: R. Ankersmit

Op 30 juni reed de laatste afvaltrein naar de locatie van Attero in Wijster met wagons type Sccns, beladen met containers met huishoudelijk afval van de overlaad-stations Noordwijkerhout, Crailoo en Apeldoorn. Met het eindigen van het verwerkingscontract dat Attero had met de gemeenten die deze overslagstations gebruikten, eindigde tegelijkertijd de inzet van railvervoer voor het transport naar de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) in Wijster, dat in 1932 een aanvang kende.

Trams in Zwitserland

door Bas Schenk

De afgelopen jaren heeft het trambedrijf van Genève een opmerkelijke wederopstanding mogen beleven, met de aanleg van nieuwe trajecten en de komst van nieuw materieel, zoals de afgebeelde Cityrunners van Bombardier. Route de Meyrin, 17 juli 2012. Foto: Bas Schenk.

Van oudsher heeft Zwitserland zijn railvervoer in ere gehouden, wat niet wegneemt dat zelfs hier het nodige is verdwenen. De grotere stadstrambedrijven in het Duitstalige landsdeel hebben de opheffingsgolven van de jaren vijftig en zestig redelijk goed doorstaan. Maar in het Franstalige landsdeel bleef van het stadstrambedrijf in Genève maar één lijn over en verdween de tram van Lausanne. In dit artikel een overzicht van de stand van zaken.

Vernieuwing in het Spoorwegmuseum

door Peter van Dorp

Stoomlocomotief 3737 wordt aan het begin van de verhuizing door de vakmensen van Brouwer Transport behoedzaam op een dieplader gelierd; 13 juni 2016. Foto: Peter van Dorp.

Sinds de opening van het vernieuwde Spoorweg-museum op 4 juni 2005 is het aantal bezoekers gestaag toegenomen tot ruim 420.000 in 2015. Een mooi aantal waar het museum terecht trots op is. Momenteel wordt gewerkt aan een vernieuwde presentatie, waar onlangs enkele spectaculaire transporten voor nodig waren.

De Flachbahn (vervolg)

door René Platjouw

De openingstrein met aan boord zevenhonderd mensen die via een loterij een plaats hadden bemachtigd. Pollegio, 1 juni 2016.Foto: Georg Trüb.

Stel u eens voor dat Zwitserland geen bergen had, maar net zo vlak was als ons kikkerlandje. Dan zouden de spoorwegen in dat land lang niet zo interessant zijn als nu. De toekomst ziet er voor de Zwitserland-liefhebber anders uit vanaf 16 juni, de dag van de officiële opening van de nieuwe basistunnel onder het Gotthard-massief.

25 jaar ICE

door Sjoerd Bekhof

Een ICE 3-treinstel op de in 2006 geopende Neubaustrecke Ingolstadt – Nürnberg, uiteindelijk onderdeel van de snelle verbinding tussen München en Berlijn. Denkendorf, 15 juni 2007. Foto: Raymond Kiès.

Het vertrek om 4.53 van ICE 591 ‘Kommodore’ uit Hamburg Altona op 2 juni 1991 luidde een nieuw tijdperk in voor het treinverkeer in Duitsland. Een lange geschiedenis van ontwikkeling van techniek en maatschappij ging hieraan vooraf. In Op de Rails is deze ontwikkeling, vooral op de ICE gericht, in een aantal artikelen vanaf 1989 gevolgd. De actualiteit van die geschiedenis is terug te vinden in de nieuwsrubriek van het maandblad.