Op de Rails – 2016 – nr. 7 (juli)

Afvaltreinen naar de VAM

door Ad Pellemans

Op 30 juni reed de laatste afvaltrein naar de locatie van Attero in Wijster met wagons type Sccns, beladen met containers met huishoudelijk afval van de overlaad-stations Noordwijkerhout, Crailoo en Apeldoorn. Met het eindigen van het verwerkingscontract dat Attero had met de gemeenten die deze overslagstations gebruikten, eindigde tegelijkertijd de inzet van railvervoer voor het transport naar de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) in Wijster, dat in 1932 een aanvang kende.

Trams in Zwitserland

door Bas Schenk

Van oudsher heeft Zwitserland zijn railvervoer in ere gehouden, wat niet wegneemt dat zelfs hier het nodige is verdwenen. De grotere stadstrambedrijven in het Duitstalige landsdeel hebben de opheffingsgolven van de jaren vijftig en zestig redelijk goed doorstaan. Maar in het Franstalige landsdeel bleef van het stadstrambedrijf in Genève maar één lijn over en verdween de tram van Lausanne. In dit artikel een overzicht van de stand van zaken.

Vernieuwing in het Spoorwegmuseum

door Peter van Dorp

Sinds de opening van het vernieuwde Spoorweg-museum op 4 juni 2005 is het aantal bezoekers gestaag toegenomen tot ruim 420.000 in 2015. Een mooi aantal waar het museum terecht trots op is. Momenteel wordt gewerkt aan een vernieuwde presentatie, waar onlangs enkele spectaculaire transporten voor nodig waren.

De Flachbahn (vervolg)

door René Platjouw

Stel u eens voor dat Zwitserland geen bergen had, maar net zo vlak was als ons kikkerlandje. Dan zouden de spoorwegen in dat land lang niet zo interessant zijn als nu. De toekomst ziet er voor de Zwitserland-liefhebber anders uit vanaf 16 juni, de dag van de officiële opening van de nieuwe basistunnel onder het Gotthard-massief.

25 jaar ICE

door Sjoerd Bekhof

Het vertrek om 4.53 van ICE 591 ‘Kommodore’ uit Hamburg Altona op 2 juni 1991 luidde een nieuw tijdperk in voor het treinverkeer in Duitsland. Een lange geschiedenis van ontwikkeling van techniek en maatschappij ging hieraan vooraf. In Op de Rails is deze ontwikkeling, vooral op de ICE gericht, in een aantal artikelen vanaf 1989 gevolgd. De actualiteit van die geschiedenis is terug te vinden in de nieuwsrubriek van het maandblad.

U kunt dit nummer of deze jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
bestel dit nummer
bestel vorige jaargang
bestel oud nummer