Op de Rails – 2016 – nr. 3 (maart)

Goederenvervoer in Nederland

door Emiel de Block

Het afgelopen halfjaar vonden diverse wijzigingen plaats in het railgoederenvervoer. De werkzaamheden aan het derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen beginnen hun tol te eisen, waardoor steeds meer goederentreinen via andere grensovergangen hun weg moeten vinden. Vervoerprognoses spreken van een lichte stijging in het vervoer, wat gezien het voorzichtige economisch herstel verklaarbaar is. Verschillende vervoerders halen klassieke elektrische locomotieven van stal of zetten kleurrijke trekkrachten in om het gestegen (transit)vervoer van vooral auto’s het hoofd te bieden.

Vijftig jaar plan-Lehner

door Gerard Scheltens

Een halve eeuw geleden, in 1964-’66, lag in Den Haag één naam op ieders lip: Dr. Friedrich Lehner. Heel positief oordeelden de Hagenaars niet over de Duitse verkeerskundige. Hij had een plan ontworpen dat veel stof deed opwaaien. Hij was in opdracht van de gemeente Den Haag en de HTM met het ontleedmes door het noodlijdende stedelijke openbaar vervoer gegaan, had zijn diagnose gesteld en zijn remedie op tafel gelegd.

Laatste loodjes voor V160-familie

door Raymond Kiès

De Baureihe 218 is de laatste vertegenwoordiger bij de Deutsche Bahn van de eens zo omvangrijke V160-familie, afgezien van enkele nog in de goederendienst ingezette 225’en. Deze diesellocomotieven rijden nog in het noorden en het zuiden van Duitsland. Voordat we kijken naar het heden eerst een terugblik naar het verleden.

Hogesnelheidslijnen in Spanje

door Henry van Amstel

Sinds het vorige artikel over hogesnelheidslijnen (LAV – Lineas Alta Velocidad) in Spanje (OdR 2010-3) heeft de ontwikkeling aldaar niet stilgestaan. Net als vele Europese landen is Spanje zwaar getroffen door de economische crisis. De staatsschuld is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en dat heeft zijn weerslag gekregen op het investeringsbudget voor aanleg van nieuwe spoorweginfrastructuur.

Wagenwerkplaats Amersfoort

door Hans Nahon

De Algemene Ledenvergadering van de NVBS vindt dit jaar plaats in de voormalige werkplaats in Amersfoort. Wat tegenwoordig een bijzondere locatie voor evenementen is, was voor lange tijd de belangrijkste plek voor onderhoud aan goederenwagens in Nederland.