Op de Rails – 2016 – nr. 1 (januari)

Spoorwegen in Kroatië (vervolg op OdR 2015-11)

door Date Jan de Vries

De serie 7021 is de oudste serie dieselelektrische treinstellen die nog in het bestand van de Kroatische spoorwegen (HŽ) aanwezig is. Ze zijn in 1972/’73 door de Joegoslavische spoor wegen (JŽ) in dienst gesteld. Het zijn vijfdelige treinstellen bestaande uit twee motor- en drie tussenrijtuigen met een maximumsnelheid van 120 km/h.

De bovenleiding verdwijnt

door Ciril van Hattum

Hoewel we er in ons land niet zo veel van merken, ontstaan er op alle continenten in rap tempo nieuwe trambedrijven. Een opvallend verschijnsel hierbij is dat de laatste jaren de bovenleiding soms geheel of gedeeltelijk is verdwenen. Met de nog steeds groter wordende capaciteit van batterijen en condensatoren neemt dit verder toe. Zien we over enkele decennia in de tramsteden in het geheel geen bovenleiding meer? En met welke technische oplossingen komen de verschillende fabrikanten?

De Friesenbrücke vernield

door Jacob H.S.M. Veen

Op 3 december 2015 werd de brug over de Eems bij Weener, de Friesenbrücke, door een zeeschip aangevaren. Hierbij werd hetbeweeg bare gedeelte, een rolklapbrug, volledig vernield en liepen ook
de vaste overspanningen schade op. Al spoedig bleek dat de gehele uit 1926 daterende brug vervangen moet worden. Naar verwachting zal dit vijf jaar in beslag nemen. In eerste instantie is de treindienst tussen Bad Nieuweschans en Leer door exploitant Arriva vervangen door een busdienst.

Wisseling van de wacht in Duitsland

door Frans Blanker en Raymond Kiès

In het regionale spoorvervoer in Duitsland zijn aanbestedingen min of meer verplicht. Dit heeft tot gevolg dat jaarlijks een aantal nieuwe vervoercontracten ingaat, waardoor nieuwe vervoerders en vaak nieuw materieel het beeld van regionale treindiensten veranderen.

Station Warmond

door Wim Saher

In 1839 reed de eerste trein in Nederland tussen Amsterdam en Haarlem. De lijn werd aangelegd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HSM) met een spoorwijdte van 1945 millimeter. Een vreemde maat? Is 1435 millimeter dan normaal? Het klinkt wel meer normaal dan de wijdte in Engelse maten: 4 voet 8&frac12 inch. En dat is toch echt de herkomst van ons normaalspoor.

U kunt dit nummer of deze jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
bestel dit nummer
bestel vorige jaargang
bestel oud nummer