Op de Rails – 2016 – nr. 1 (januari)

Spoorwegen in Kroatië (vervolg op OdR 2015-11)

door Date Jan de Vries

De dieseltreinstellen 7121 107/7121 108 en 7124 024 rijden bij Našice; 9 mei 2015. Foto: Matko Florijanèiæ.

De serie 7021 is de oudste serie dieselelektrische treinstellen die nog in het bestand van de Kroatische spoorwegen (HŽ) aanwezig is. Ze zijn in 1972/’73 door de Joegoslavische spoor wegen (JŽ) in dienst gesteld. Het zijn vijfdelige treinstellen bestaande uit twee motor- en drie tussenrijtuigen met een maximumsnelheid van 120 km/h.

De bovenleiding verdwijnt

door Ciril van Hattum

De Spaanse rijtuigfabrikant CAF heeft ACR ontwikkeld, een systeem waarbij de condensatoren op het dak van de tram bij de haltes worden opgeladen. Een Urbos 3 van Tranvia de Zaragoza is hier net de kathedraal El Pinar in Zaragoza gepasseerd; 27 april 2014. Foto: Marco Moerland.

Hoewel we er in ons land niet zo veel van merken, ontstaan er op alle continenten in rap tempo nieuwe trambedrijven. Een opvallend verschijnsel hierbij is dat de laatste jaren de bovenleiding soms geheel of gedeeltelijk is verdwenen. Met de nog steeds groter wordende capaciteit van batterijen en condensatoren neemt dit verder toe. Zien we over enkele decennia in de tramsteden in het geheel geen bovenleiding meer? En met welke technische oplossingen komen de verschillende fabrikanten?

De Friesenbrücke vernield

door Jacob H.S.M. Veen

De nu vernielde Friesenbrücke in nog bruikbare toestand. Op 2 juli 2014 rijdt een GTW-treinstel van Arrivaover de brug.Foto: Henk Everts.

Op 3 december 2015 werd de brug over de Eems bij Weener, de Friesenbrücke, door een zeeschip aangevaren. Hierbij werd hetbeweeg bare gedeelte, een rolklapbrug, volledig vernield en liepen ook
de vaste overspanningen schade op. Al spoedig bleek dat de gehele uit 1926 daterende brug vervangen moet worden. Naar verwachting zal dit vijf jaar in beslag nemen. In eerste instantie is de treindienst tussen Bad Nieuweschans en Leer door exploitant Arriva vervangen door een busdienst.

Wisseling van de wacht in Duitsland

door Frans Blanker en Raymond Kiès

Wellicht de meest opvallende nieuwkomers in het Duitse regionale spoorvervoer zijn de CityLink-trams van het Verkehrsverbund Mittelsachsen, die sinds 13 december 2015 deels bovenleidingloos rond Chemnitz rijden. De 431 maakte op 5 november 2015 een proefrit en kwam daarbij van Chemnitz naar Aue. Foto: Steffen Schmidt.

In het regionale spoorvervoer in Duitsland zijn aanbestedingen min of meer verplicht. Dit heeft tot gevolg dat jaarlijks een aantal nieuwe vervoercontracten ingaat, waardoor nieuwe vervoerders en vaak nieuw materieel het beeld van regionale treindiensten veranderen.

Station Warmond

door Wim Saher

Op de locatie van het voormalige station Warmond passeert NS 1147 met een vistrein van IJmuiden via Kijfhoek naar Italië; 19 april 1994. Foto: Derk Luijt.

In 1839 reed de eerste trein in Nederland tussen Amsterdam en Haarlem. De lijn werd aangelegd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HSM) met een spoorwijdte van 1945 millimeter. Een vreemde maat? Is 1435 millimeter dan normaal? Het klinkt wel meer normaal dan de wijdte in Engelse maten: 4 voet 8&frac12 inch. En dat is toch echt de herkomst van ons normaalspoor.