Op de Rails – 2015 – nr. 12 (december)

65 jaar geleden: de NS in 1950

door P.W. van der Vlist

Het jaar 1950 wordt wat het spoorse gebeuren betreft gekenmerkt door de elektrificatie van de Brabantroute en Leiden – Woerden, de komst van de eerste 1100’en, de bestelling van de serie 1200 en het in gebruik nemen van het nieuwe station Enschede. Maar ook door het grotendeels afronden van het herstelprogramma na de oorlog en het vernummeringsprogramma van het reizigersmaterieel. Kortom, veel aspecten in deze derde aflevering van deze artikelenreeks, met opnieuw de relativerende opmerking dat compleetheid niet is nagestreefd.

De comeback van de Münchense tram

door Maurits van den Toorn

München, de hoofdstad van Beieren en een centrum van kunst en cultuur, heeft een omvangrijk tram- en metronet. Lange tijd leek het erop dat alleen dat laatste uiteindelijk het geval zou zijn, maar in 1986 viel het besluit de tram te handhaven. Sindsdien is er veel gebeurd: er kwam nieuw materieel, opgeheven trajecten werden opnieuw aangelegd en er kwamen enkele nieuwe trajecten bij. De geschiedenis van een trambedrijf dat een aantal opmerkelijke keuzes heeft gemaakt.

Vijftien jaar Euregiobahn

door Frans Blanker

De Euregiobahn Aachen ontstond als alternatief voor een sneltramnet naar Karlsruher voorbeeld. In vijftien jaar is een spoorwegnet ontstaan dat een groot deel van de regio ontsluit. Voor het eerst in decennia werd zelfs een nieuwe spoorlijn voor regionaal reizigersvervoer aangelegd. Het aantal reizigers groeit sterk, de Euregiobahn wordt alom als een succes gezien.

U kunt dit nummer of deze jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
bestel dit nummer
bestel vorige jaargang
bestel oud nummer

U kunt dit nummer of deze jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
bestel dit nummer
bestel vorige jaargang
bestel oud nummer