Op de Rails – 2014 – nr. 4 (april)

Goederendienst Nederland – Stand van zaken maart 2014

door Emiel de Block

Een lichte stijging van het vervoerde volume per spoor, de beëindiging van de tractieactiviteiten van Husa en de daarop volgende verdeling van treindiensten en de plannen in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor bepaalden het beeld van het railgoederenvervoer in het eerste kwartaal van 2014.

Trams in Frankrijk (vervolg)

door Arthur Staal en Boudewijn Deurvorst

De trambedrijven van Rouen, Brest en Le Mans.

NS in Engeland: Greater Anglia (vervolg)

door Michiel van Ballegoijen de Jong

Het viersporige traject Liverpool Street – Shenfield was de eerste naoorlogse elektrificatie in Engeland met bovenleiding onder 1500 V gelijkspanning. Dit was vijf jaar eerder dan het bekende en reeds lang opgeheven 1500 V-traject Sheffield Victoria – Manchester, de Woodhead Line. Deze spanning gold toen als nationale standaard waarvoor de overheid in 1921 gekozen had. Elektrificatie was in de eerste plaats nodig voor de slow line (nu de electric) die voor de oorlog al één van de drukste forenzenlijnen was.

De tram van Krasnoturinsk – een onbestaanbaar trambedrijf

door Maurits van der Toorn

Rusland is een land met miljoenensteden en omvangrijke trambedrijven, maar er zijn ook kleine provinciesteden met marginale trambedrijfjes die slechts met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Een van de
merkwaardigste is te vinden in Krasnoturinsk in de Oeral – of niet?

Fotograferen voor de eeuwigheid

door René T. Jongerius

De digitale fotografie heeft onze hobby veranderd. Geen lijvige fotoalbums meer, geen uitwisseling met hobbygenoten door elkaar afdrukken op te sturen, maar mappen met bestanden op de PC en foto’s geplaatst op Flickr of op eigen websites. Veel NVBS-leden willen hun negatieven en dia’s digitaliseren, of zijn daar al mee begonnen. Ook de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) speelt hierop in en is doende een beeldbank op te zetten, die in de loop van 2014 voor leden via de NVBS-website toegankelijk zal worden.

U kunt dit nummer of deze jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
bestel dit nummer
bestel deze jaargang
bestel oud nummer