Op de Rails – 2014 – nr. 3 (maart)

Duizend NVBS-bladen

De overhandiging van de jubileum-Op de Rails aan Frits van der Gragt (links) door Maikel Rörik in het Spoorwegmuseum in Utrecht; 22 februari 2014. Foto: Koen Brouwer.

Dit had best een hele normale Op de Rails kunnen zijn. Maar dit is geen normale Op de Rails.

In november 2013 wees een lid ons erop dat het duizendste nummer eraan zat te komen. Eigenlijk had niemand daarbij stil gestaan. Op de Rails (en uiteraard zijn voorgangers) verscheen trouw elke maand en niemand hield een teller bij. Navraag binnen de vereniging leerde dat ook daar niemand wist hoeveel bladen de NVBS inmiddels heeft uitgegeven. Wat volgde was een uitgebreide speurtocht in de archieven. 83 jaar NVBS en twaalf keer per jaar is te gemakkelijk. De NVBS heeft niet altijd een maandblad uitgegeven en toen dat eenmaal wel zo was, kwam het door omstandigheden niet altijd uit. Het hoeft geen verwondering te wekken dat ondanks alle inspanningen de NVBS’ers het in oorlogsjaren wel eens zonder railnieuws moesten stellen. Daartegenover staat dat onder de noemer Op de Rails ook extra nummers zijn gemaakt. In het verleden waren bijvoorbeeld de uitgaven over het seinwezen veelgevraagd en er werd met een extra nummer nog weleens stil gestaan bij een jubileum, zo als 150 jaar Spoorwegen in Nederland of het 75-jarige bestaan van de NVBS in 2006. Kortom, na dagen puzzelen waren we eruit: in maart 2014 zou het er echt van komen. En mocht u ons niet willen geloven of wilt u weten hoe de verdeling door de jaren heen is geweest:

Duizend!

door Maurits van den Toorn

Een Haags duizendje op het Tournooiveld in april 1969. Lijn 6 heeft hier in normale omstandigheden niets te zoeken, er is sprake van een remiserit. Foto: Jacques Woltjes.

De mijlpaal van duizend nummers Op de Rails is een aardige aanleiding om eens in de wereld rond te kijken naar railvoertuigen die voorzien zijn van dit eerbiedwaardige nummer of – wat vaker voorkomt – onderdeel uitmaken van een ‘serie duizend’.

Trams in Frankrijk

door Arthur Staal en Boudewijn Deurvorst

Bespiegelingen worden er in Frankrijk zelden gehouden als het om nieuwe tramprojecten gaat. In korte tijd wordt een plan tot uit voering gebracht. Tramremise Valenciennes Saint-Waast; 8 juni 2007. Foto: Arthur Staal.

Frankrijk wordt beschouwd als het voorbeeld voor de heropleving van de tram. Na een lange periode van opheffingen – slechts in Lille, Marseille en Saint-Étienne bleven trams in gebruik – betekende de herintroductie van de tram in Nantes in 1985 een ware ommekeer. Anno 2014 telt het land 25 tramnetwerken en komen er nog steeds nieuwe bij.

De Hoekse lijn

door Kees van de Meene en Sjoerd Eeftens

Een overzichtsbeeld van station Hoek van Holland aan het begin van de vorige eeuw. Prentbriefkaart, collectie SNR.

Sinds 1 juni 1893 is Hoek van Holland per trein bereikbaar. De spoorlijn vanaf Schiedam heeft vele soorten treinen zien komen en gaan, de lijn was lange tijd een spil in de verbindingen tussen het continent en Groot-Brittannië. Aan de inzet van internationale (boot)treinen is al geruime tijd geleden een einde gekomen. Nu de status van deze spoorlijn binnenkort met de verbouwing tot metrolijn nog ingrijpender gaat veranderen, is het een goed moment voor een overzicht van de geschiedenis van de lijn.

HSL in Zuid-Korea en Taiwan

door Henry van Amstel

Taiwanese hogesnelheidstreinen met een onmiskenbaar Japans uiterlijk.Kaoshiung, 5 april 2013. Foto’s: Henry van Amstel.

Japan bouwt gestaag voort aan een hogesnelheidsnet dat alle grote bevolkingscentra met elkaar verbindt en ze bovendien op korte reisafstand van Tokyo brengt. China neemt momenteel meer hogesnelheidslijnen in dienst dan de rest van de wereld tezamen. Naast deze Aziatische reuzen zijn de snelle treinen al weer een aantal jaren ingeburgerd in Zuid-Korea en Taiwan. Dit artikel analyseert de stand van zaken in beide landen.