Op de Rails – 2014 – nr. 12 (december)

65 jaar geleden: de NS in 1949

door P.W. van der Vlist

In het decembernummer van de vorige jaargang werd in vogelvlucht het jaar 1948 doorgelopen. Het ging om gebeurtenissen die het waard waren om het geheugen een beetje op te frissen. Geen uitgebreide materieeloverzichten, geen standplaatswisselingen of nummerlijsten, maar wel vermeldenswaardigheden op het gebied van spoorse zaken in Nederland. Zonder ook nu compleet te zijn wordt in dit artikel ingegaan op het in veel opzichten boeiende jaar 1949.

Wisseling van de wacht in Duitsland

door Frans Blanker en Raymond Kiès

De opdrachtgevers voor het regionale vervoer in Duitsland besteden regelmatig de exploitatie van spoorlijnen aan. Dit leidt vaak tot de inzet van nieuw materieel en de komst of het vertrek van vervoerders. Met ingang van de nieuwe dienstregeling op 14 december vindt opnieuw een aantal veranderingen plaats. Dit artikel zet de belangrijkste mutaties op een rij.

Metro de Madrid

door Maurits van den Toorn

De Spaanse hoofdstad heeft een van de oudste metronetten van Europa. In oktober van dit jaar is op bescheiden wijze het 95-jarige bestaan gevierd. De afgelopen twintig jaar is het ambitieus tot een omvangrijk net uitgebreid, dat met een lengte van bijna driehonderd kilometer tegenwoordig het op twee na grootste van Europa is. De grootscheepse uitbreiding en modernisering heeft echter op sommige plaatsen geleid tot overhaaste planning en overinvestering.

De Portugese spoorwegen (vervolg op OdR 2014-9)

door Ernst Kers

Het is moeilijk om een accuraat overzicht op te stellen. Van recent ter zijde gesteld materieel is het naar traditie vaak lang onduidelijk of het wordt opgeknapt, verkocht, gesloopt of ter plaatse over een periode van enkele decennia geleidelijk door de elementen tot roest wordt omgezet.

U kunt dit nummer of deze jaargang bestellen (indien voorradig) via onze webwinkel:
bestel dit nummer
bestel deze jaargang
bestel oud nummer